جشنواره حرکت گام مهمی در راستای ارتقای روحیه نشاط و خودباوری در بین دانشجویان است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،نجفی، معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور در نشست خبری جشنواره حرکت دانشگاه پیام نور استان گیلان اظهار داشت: جشنواره حرکت گام مهمی در راستای ارتقای روحیه نشاط و خودباوری و امید در بین دانشجویان مستعد علمی دانشگاه پیام نور است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،نجفی، معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور در نشست خبری جشنواره حرکت دانشگاه پیام نور استان گیلان اظهار داشت: جشنواره حرکت گام مهمی در راستای ارتقای روحیه نشاط و خودباوری و امید در بین دانشجویان مستعد علمی دانشگاه پیام نور است.IMG_2087

نجفی برزگر در نشست خبری جشنواره حرکت دانشگاه پیام نور که در محل برگزاری جشنواره در مجتمع فرهنگی و آموزشی زیبا کنار رشت برگزار شد، گفت : جشنواره حرکت کشوری  دانشگاه پیام نور در راستای تحقق بخشی به سیاست های کلی علم و فناوری از سوی رهبر معظم انقلاب در حوزه حمایت از مالکیت فکری از فرایند تبدیل ایده به محصول، ارتقای روحیه نشاط، امید و خودباوری، نوآوری نظام مند، شجاعت علمی و کار جمعی، گسترش حمایت های هدفمند مادی و معنوی از نخبگان عرصه علم و فناوری می باشد.

وی با تأکید بر استمرار حرکت های علمی بیان کرد  برای حمایت از کانون ها و انجمن های علمی فعال و تشکل های دانشجویی برنامه های زیادی داریم، لذا با توجه به اینکه دانشگاه پیام نور در همه علوم و در عرصه های مختلف فناوری و اطلاعات و پژوهش قدم های گسترده ای برداشته است خودباوری و اعتماد به نفس را از نتایج ارزنده جشنواره حرکت در دانشگاه پیام نور دانست. وی با بیان این نکته که دانشگاه پیام نور از دانشگاههای ممتاز در عرصه فرهنگی است و بیشترین کرسی های آزاد اندیشی و بیشترین تعداد کانون های فعال در زمینه قرآن و عترت را داراست و یکی از برترین دانشگاه ها در زمینه نانو است، افزود: جشنواره حرکت گامی در جهت توسعه علمی دانشجویان و انجمن های علمی فعال است، ایشان همچنین یکی از بزرگ ترین اهداف برگزاری جشنواره حرکت را شناسایی دانشجویان مستعد وخلاق دانشگاه ومعرفی دستاوردهای ارزنده دانشجویان دانشگاه پیام نور برشمرد.

Share