تصویر خودروی جدید ۱۰ میلیون تومانی!

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،روزنامه قانون در صفحه طنز خود با طراحی یک شبه خودروی جدید با عنوان «خودت روهای سواری» واکنش خودروسازان به کمپین نخریدن خودرو را نقد کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،روزنامه قانون در صفحه طنز خود با طراحی یک شبه خودروی جدید با عنوان «خودت روهای سواری» واکنش خودروسازان به کمپین نخریدن خودرو را نقد کرد.

۱۵-۱۰-۵-۹۲۶۵۷۳۳۳

Share