تصاویر طغیان رودخانه چشمه کیله و وقوع سیل در تنکابن

بارش باران در روزهای گذشته باعث طغیان رودخانه چشمه کیله شهر تنکابن و جاری شدن سیل و آبگرفتگی شد.

بارش باران در روزهای گذشته باعث طغیان رودخانه چشمه کیله شهر تنکابن و جاری شدن سیل و آبگرفتگی شد.

telegramdintitled

Share