تصاویر راهپیمایی نمازگزاران رشتی در حمایت از امر به معروف و نهی از منکر

مردم شهرستان رشت بعد از پایان نماز جمعه در حمایت از فریضه امر به معروف و نهی از منکر راهپیمایی کردند. عکاس:محمدرضا باقری پوراصیل

مردم شهرستان رشت بعد از پایان نماز جمعه در حمایت از فریضه امر به معروف و نهی از منکر راهپیمایی کردند.
عکاس:محمدرضا باقری پوراصیل

Share