تصاویری از عصبانیت کوچک زاده در جلسه تصویب برجام

در جلسه امروز مجلس در جریان بررسی جزئیات برجام مهدی کوچک‌زاده در حالی که به شدت عصبانی بود، گفت: آقای لاریجانی در جلسه صبح امروز گفت که کشور تصمیم گرفته پیشنهادات مطرح نشود. آقای باهنر نیز پیش من آمد و گفت آقای لاریجانی و شمخانی این تصمیم را گرفته‌اند. این تصمیم، تصمیم رهبری نیست. این […]

در جلسه امروز مجلس در جریان بررسی جزئیات برجام مهدی کوچک‌زاده در حالی که به شدت عصبانی بود، گفت: آقای لاریجانی در جلسه صبح امروز گفت که کشور تصمیم گرفته پیشنهادات مطرح نشود. آقای باهنر نیز پیش من آمد و گفت آقای لاریجانی و شمخانی این تصمیم را گرفته‌اند. این تصمیم، تصمیم رهبری نیست. این تصمیم آنطور که آقای لاریجانی می‌گوید تصمیم رهبری نیست. این تصمیم لاریجانی، شمخانی و حجازی است.

تصویب+جزئیات+برجام+در+مجلس تصویب+جزئیات+برجام+در+مجلس۱ تصویب+جزئیات+برجام+در+مجلس۲ تصویب+جزئیات+برجام+در+مجلس۳ تصویب+جزئیات+برجام+در+مجلس۴

Share