تصاویری از سردار شهید حاج حسین همدانی در کنار رزمندگان گیلانی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، به نقل از رنگ ایمان ,سردار شهید حاج حسین همدانی در طول هشت سال جنگ تحمیلی در عملیاتهای کربلای۲ و کربلای ۵ فرماندهی لشکر قدس گیلان را بر عهده داشت و رزمندگان گیلانی بسیاری از او خاطراتی فراموش نشدنی به یادگار دارند. در زیر تصاویری از ایشان در […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، به نقل از رنگ ایمان ,سردار شهید حاج حسین همدانی در طول هشت سال جنگ تحمیلی در عملیاتهای کربلای۲ و کربلای ۵ فرماندهی لشکر قدس گیلان را بر عهده داشت و رزمندگان گیلانی بسیاری از او خاطراتی فراموش نشدنی به یادگار دارند.

در زیر تصاویری از ایشان در جمع رزمندگان گیلانی منتشر میشود:

اردوگاه شهید مفتح لشکر قدس گیلان-منطقه عملیاتی جنوب- سال۱۳۶۵ از راست به ترتیب: نفر دوم سردار شهید حجت نظری، سوم سردار جعفر مظاهری، آیت الله محفوظی، سردار شهید حاج حسین همدانی

اردوگاه شهید مفتح لشکر قدس گیلان-منطقه عملیاتی جنوب- سال۱۳۶۵
از راست به ترتیب: نفر دوم سردار شهید حجت نظری، سوم سردار جعفر مظاهری، آیت الله محفوظی، سردار شهید حاج حسین همدانی

اردوگاه شهید مفتح لشکر قدس گیلان-منطقه عملیاتی جنوب- سال۱۳۶۵ از راست: سردار جعفر مظاهری، آیت الله محفوظی، سردار شهید حاج حسین همدانی

اردوگاه شهید مفتح لشکر قدس گیلان-منطقه عملیاتی جنوب- سال۱۳۶۵
از راست: سردار جعفر مظاهری، آیت الله محفوظی، سردار شهید حاج حسین همدانی

سردار شهید حاج حسین همدانی در جمع رزمندگان گیلانی

سردار شهید حاج حسین همدانی در جمع رزمندگان گیلانی

سردار محسن رضایی و سردار شهید حاج حسین همدانی در جلسه با مسئولین لشکر قدس گیلان

سردار محسن رضایی و سردار شهید حاج حسین همدانی در جلسه با مسئولین لشکر قدس گیلان

سردار شهید فرهاد لاهوتی، سردار شهید خوش سیرت در کنار سردار شهید صیاد شیرازی و حاج حسین همدانی در مقر فرماندهی لشکر قدس-سال۶۵

سردار شهید فرهاد لاهوتی، سردار شهید خوش سیرت در کنار سردار شهید صیاد شیرازی و حاج حسین همدانی در مقر فرماندهی لشکر قدس-سال۶۵

از راست: سردار شهید حجت نظری، سردار شهید غلامرضا قبادی، سردار شهید ابراهیم کشاورز، سردار شهید حاج حسین همدانی، سردار هامون محمدی، سردار شهید حسین املاکی

از راست: سردار شهید حجت نظری، سردار شهید غلامرضا قبادی، سردار شهید ابراهیم کشاورز، سردار شهید حاج حسین همدانی، سردار هامون محمدی، سردار شهید حسین املاکی

سردار شهید حاج حسین همدانی در بین رزمندگان و مسئولین لشکر قدس گیلان، شهیدان حاج محمود قلیپور، حاج علی گلستانی، خوش سیرت و هامون محمدی در تصویر دیده می شوند.

سردار شهید حاج حسین همدانی در بین رزمندگان و مسئولین لشکر قدس گیلان، شهیدان حاج محمود قلیپور، حاج علی گلستانی، خوش سیرت و هامون محمدی در تصویر دیده می شوند.

teledintitled

Share