انتقام عجیب راننده متخلف از پلیس+عکس

راننده متخلف برای انتقام از پلیس راهور، یک اصله درخت بلوط ۴۰۰ ساله را در جاده باشت به گچساران قطع کرد. ماموران پلیس راهور برخی از مواقع زیر سایه این درخت کهنسال بلوط به کنترل جاده می پرداختند.

راننده متخلف برای انتقام از پلیس راهور، یک اصله درخت بلوط ۴۰۰ ساله را در جاده باشت به گچساران قطع کرد. ماموران پلیس راهور برخی از مواقع زیر سایه این درخت کهنسال بلوط به کنترل جاده می پرداختند.

۵۳۳۷۰۵_۸۷۵

Share