دو سوداگر مرگ در زندان مرکزی رشت به دار مجازات آویخته شدند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،صبح روز شنبه در زندان مرکزی رشت دو قاچاقچی مواد مخدر به دار مجازات آویخته شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۸ در زندان مرکزی رشت دو قاچاقچی مواد مخدر به دار مجازات آویخته شدند. شایان ذکر است تقاضای عفو متهمین فوق الذکر در دو مرحله توسط کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی مطرح گشت که پس از انجام بررسی های لازم و عدم احراز شرایط ،پذیرفته نشد.edam1ashx

محکومین آقایان (ح.م) فرزند محمدولی، ۴۵ ساله  دارای سوابق متعدد کیفری با اتهام مشارکت در حمل یک کیلو و پنج گرم مواد مخدر از نوع  شیشه و آقای (ش.پ) فرزند محمدعلی، ۴۶ساله با اتهام مشارکت حمل یک کیلو گرم مواد مخدر از نوع شیشه ،  توسط دادگاه انقلاب اسلامی مرکز استان به اعدام محکوم شده و حکم آن پس از طی تشریفات قانونی و تایید در دادستانی کل کشور و موافقت ریاست محترم قوه قضائیه ، صبح روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۸ در زندان مرکزی شهر رشت به اجرا در آمد.

لازم به ذکر است تقاضای عفو متهمین فوق الذکر در دو مرحله توسط کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی مطرح گشت که پس از انجام بررسی های لازم و عدم احرازشرایط، رد شد. بر اساس این گزارش تمامی مراحل دادرسی محکومین با حضور وکلای آنان و نماینده دادستان برگزار شد.

Share