نگاهی به حاشیه ی «کوچکی نژاد»در باره ی سخنان دکتر«نوبخت»؛توهم سواران بازنده

به دنبال مصاحبه متکبرانه و نسبتهای ناروای جناب آقای «کوچکی نژاد» به آقایان دکتر نوبخت و مهندس جعفرزاده ، تلاش کردم تا علت درشت سخن گفتن ایشان را دراتهامات نسبت داده شده به آقای دکترنوبخت دریابم. زیرا گفته بودند: «درراستای امر به معروف» تذکر می دهند؛ لیکن در سخنان متعرضانه شان ، نه تنها از […]

به دنبال مصاحبه متکبرانه و نسبتهای ناروای جناب آقای «کوچDSC01161-360x250کی نژاد» به آقایان دکتر نوبخت و مهندس جعفرزاده ، تلاش کردم تا علت درشت سخن گفتن ایشان را دراتهامات نسبت داده شده به آقای دکترنوبخت دریابم. زیرا گفته بودند: «درراستای امر به معروف» تذکر می دهند؛ لیکن در سخنان متعرضانه شان ، نه تنها از توصیه به«معروف» مشاهده نشد، بلکه «منکرات» متنابهی بود از اکاذیب ،افترا و انتقال واژگونه ی ماجرا به مخاطبان خبر؛که این نه زیبنده کسوت آن روزگارانی ست که معلم بودند، نه شایسته مرام جوانمردی و صداقت پیشگی گیل مردان ونه درخور ادعای ارزشمداری و پایبندی به اصول گرایی مبتنی به اخلاق و انصاف – که سخت متظاهر به آنند.
جناب آقای کوچکی نژاد! شاید پس از مصاحبه حرمت شکنانه ی تان و زخمی کردن باور خیل عظیمی که نه در زبان، بلکه درعمل به تک ستارگان گیلان زمین – که در گذشته و حال بر آسمان کشور می درخشند – مباهات کرده و به رزمندگان و ایثارگرانش غرور وافتخار می ورزند، کسانی نیز بوده اند که با تماسی شما را به استمرار چنین مشی و رفتاری تشویق و ترغیب کرده باشند. لیکن با تاسی از ابیات ذیل، شما را ازتکرار رویه ای که درپیش گرفته اید – به قول جناب عالی«در راستای امر به معروف» – متذکر می شوم :
از صحبت دوستی برنجم
کاخلاق بدم حسن نماید
کو دشمن شوخ چشم دانا
تا عیب مرا به من نماید
نخست مروری برسخنان جناب عالی در آن مصاحبه:
«اینکه شخصیت کشوری در یک جلسه‌ای حضور یابد …اما اگر بخواهد دست یکی از همکاران ما را بلند کند و بگوید این فرد از طرف من همه‌کاره استان است این یک توهین آشکار به ۱۲ نماینده دیگر و استاندار این استان است…. مسایلی در این تالار مطرح و به نمایندگان دیگر گیلان اهانت شد. پسندیده نیست شخصی به عنوان معاون رئیس جمهور چنین رفتار و برخوردهایی داشته باشد، … اینکه معاون رئیس جمهور بیاید و بگوید همه باید در استان از این نماینده دستور بگیرند و حرف او حرف من است، عرفی و قانونی نیست…. کسانی که به دنبال استفاده از برخی شخصیت‌ها به نفع خود هستند به طور یقین با عکس‌العمل منفی مردم مواجه می‌شوند….. اعلام دستورهای غیرمتعارف فساد سیاسی و اقتصادی و زد و بندهای دستگاه‌ها را افزایش می‌دهد، … اینگونه رفتارها فساد اقتصادی و سیاسی در استان را افزایش می‌دهد…… اینکه معاون رئیس جمهور در حضور استاندار گیلان بگوید تمام مدیران استان باید از یک نماینده دستور بگیرند، توهین و تضعیف استاندار است هر چند عملکرد وی مورد انتقاد است…»
همچنین،شما رفتار معاون محترم رییس جمهوری را «نوعی انتقام‌گیری در صحنه سیاسی: دانسته اید و گفته اید:«… این رفتار به دلیل خطاهایی در جریان فتنه و مسایل سیاسی است… افرادی که بخواهند به منافع مردم آسیب برسانند با اهرم‌های قدرت از این اقدام جلوگیری می‌کنیم و اینها جزو وظایف نمایندگان است.»
تطبیق گفته های شما با سخنان آقای نوبخت – که عینا در ذیل می آید – چیزی جز انعکاس مخدوش و غیر اخلاقی و نسبت کذب در یک مصاحبه ،آن هم از جایگاه یک نماینده مجلس، که می باید نماد صداقت و راستگویی باشد، به مخاطبان نیست . به استناد سخنان آقای نوبخت ، اتهامات انتسابی شما به ایشان ازمصادیق افترا و کذب است. تاسف آورتر آن که همراه با تحریک وتشویش اذهان مردم ،دیگران را نیز به اتخاذ مواضع مشابه خود – که برپایه افترا ودروغ استوار است – این گونه دعوت به عمل می آورید: «انتظار می‌رفت شخصیت‌های مستقل سیاسی گیلان در مقابل رفتار مذکور معاون رئیس جمهور عکس‌العمل نشان دهند.»
جهت یادآوری و آشنایی خوانندگان با علت اصلی و چرایی آشفتگی خیال و اتخاذ چنین موضع گیری شما ، برای قضاوت صواب آنان گریزی به اصل داستان ،راهی ثواب به نظر می رسد.
چنانچه براساس سنت پسندیده و مالوف گذشته ، بزرگان استان و دیگر نمایندگان محترم از جمله آقای جعفرزاده به بهانه نیکوی تجدید دیدار به دو منظور قدرشناسی از موکلانش که در بین دیگر کاندیداهای شایسته، ایشان را برگزیده اند وبه پاس انجام تکلیف دینی جهت تلطیف قلوب وصله رحم ، فرصت را مغتنم شمرده وبا انساب و آشنایان و همراهان برخوان الهی می نشینند. دراین میانه بی آنکه برنامه ای از پیش تنظیم شده باشد،به قول شما« مسایلی در این تالار مطرح شد». تمام آن «مسایل» این بودکه آقای نوبخت پس از حضوردرآن مجلس می گویند :« به جهت تالم روحی به وجود آمده برای یکی از عزیزان [ملاقات مادربستری دربیمارستان واقع در مسیر مکان ضیافت ] در سفری غیر رسمی به رشت سفر کردم و قرار بود سریعا به تهران برگردم که مهندس جعفرزاده مژده برگزاری یک جشن بزرگ مردمی [تحت عنوان همدلی حماسه سازان ولایتمدار]را دادند و به رغم عدم آمادگی روحی توفیق دست داد تا زیارت شما نصیب من شود.»
این حضور، خود به تنهایی از نگاه منتقدی دیگر با گرایشی خاص در یک مقاله ،که بیشتر برای یارگیری بود، همانند شما توهین به ۱۲ نماینده دیگر استان تلقی شده بودکه بیشتر ریشه در فقدان اطلاع از جنس مردمی بودن آقای نوبخت توسط آن صاحب قلم وشما دارد .
آیا تحمل حاضر شدن دکترنوبخت درآن جمعیت چند هزار نفره آن قدر سخت و دشوار است که نمی توان از زاویه دیدی دیگر به آن نگاه کرد وبه قضاوت دیگری رسید؟ فردی با منصب خزانه داری مواجه با مضاییق مالی ناشی از وضعیت بد اقتصادی وعلی رغم آن همه مطالبات مردمی تلمبار شده از دودولت مطلوب جناب عالی که نتوانست با آن همه منابع مالی به بخشی از نیاز های مردم پاسخگوشود بازدر بین مردم حضور می یابد وخود نیز نیک می داند با مردمی بخصوص همشهریان و هم استانیش مواجه خواهد شد که بیش از آنکه گوش به سخنان صادقانه ونشات گرفته از قلبش توجه داشته باشند چشم به ارمغان دستانش با آن خزانه تهی دوخته اند. این جرات وصداقت حضور گرچه وظیفه همه مسولین است ولی به چشم امثال شما نمی آید ؟
آقای دکترنوبخت درآن مجلس با شکوه مردمی که به مناسبت ضیافت افطاری ماه خدا به میزبانی آقای جعفرزاده برگزارشده بود ،تقدیر وتشکری داشتند بجا وشایسته از نماینده سخت کوش شهرستان رشت که چشمان رصدگر مردم نیز برآن گواهی می دهند . قدردانی از یک نماینده جانباز ،به جای آنکه حس غبطه شما را که یک صفت پسندیده است بیدار وپرانگیزه سازد، بدون آنکه دراین تجلیل از جانب مشوق قصد و غرضی نهفته باشد ،آتش حس حسادت جناب عالی نسبت به نماینده مذکور آنچنان برافروخته می شود که زمام انصاف از کف داده وکام به تهمت و تخریب بازمی کنید .
دکتر نوبخت درادامه می گویند«…نه تنها بنده بلکه آقای رییس جمهور مهندس جعفرزاده را دوست دارند و تمام اعضای هیات وزیران به این نماینده ی رشید ,ایستاده و مقاوم افتخار می کنند.»
ودر فرازی دیگر علت وچرایی این تکریم از آقای جعفرزاده را به خوبی این گونه بیان می کنند: «…در شرایط تحریمی ، دولت سعی کرد با ارائه طرح ها و لوایح مختلف اقتصاد کشور را سر و سامان دهد تا دست تیم مذاکره کننده برای مذاکره با قدرت های جهانی پر باشد و در این بین دولت به حمایت نمایندگان نیاز داشت و در این بین طرحی وجود نداشت که مهندس جعفرزاده در راستای احقاق حق مردم از آن دفاع نکنند… در شرایطی که دولت پنچه در پنجه قدرتهای جهانی انداخته برخی نمایندگان این گونه با طرح سوالهای پی در پی و استیضاح از دولت استقبال کنند…برای دولت بسیار اهمیت داشت که نمایندگان از طرح ها و لوایح دولت حمایت کنند تا ثبات اقتصادی در کشور حاکم شود و این نماینده بزرگ و ایثارگر با تمام وجود از حق دفاع کرد.درود خدا بر ایشان باد.»
تنگ کردن عرصه برای خدمت رسانی دولت روحانی ازجانب تعداد کثیری از نمایندگان مجلس- که امثال جناب عالی فکرمی کنند- که درکمین ان قلت های لوایح پیشنهادی دولت نشسته اند، از نظر افکار و وجدان عمومی جامعه محلی از اعراب ندارد. این مرد سیاست ورزکهنه کارمودب آشنا به ظرایف میدان سیاست ، با توجه به موقعیت حساس کشور، چشم یاری وهمراهی بیشتری از نمایندگان هم استانی خویش بادولت دارد واین حداقل انتظاری ست که ایشان از شما داشتند؛ لذا محدود شدن این حمایت به سه چهارنفر دراستان ودرراس آنان حمایت علنی ومنطقی آقای جعفرزاده درمقابل سکوت ویا اغماض اکثر نمایندگان در مجلس شورای اسلامی ، آن چنان وی را به وجدآورد که از سر صدق و صمیم دل و بی آنکه قصد طعنه بردیگر نمایندگان محترم هم استانی خویش ویا تکدر آفرینی خاطرشان را داشته باشند، درمیان علاقه مندان آقای جعفرزاده ومردمی که خود ۱۶ سال نماینده آنان در مجلس بود چنین بگوید: « اگر کسی غیر از مهندس جعفرزاده دعوت می کرد و جایی غیر از این جمع بود با توجه به تالمات روحی در آن حضور پیدا نمی کردم .»
درمصاحبه تان گرچه به گفته های فوق اشاره مستقیمی نداشته اید زیرا ماموریت حمله وانتقاد به تعاریف وتقدیر مذکور را قبلا در نقدی دیگر انجام داده بودند؛ اما به درستی تشخیص داده اید که تعاریف و حمایت فوق از دیگر نماینده حوزه انتخابی مشترکتان ازجانب دکترنوبخت،که علاوه برسمت فعلی ، زمانی خود به علت برخورداری از پایگاه مردمی ازبین ۲۰۰هزار واجد شرایط احراز رای دادن در شهرستان رشت برای نمایندگی مجلس پنحم بیش از صد و پنجا ه و هشت هزار رای را کسب کرد ودر مجلس ششم (علی رغم آن همه سم پاشیها وملکوک کردن فضای انتخابات) باز به عنوان نماینده اول مردم شهرستان رشت انتخاب می شوند و به ضرس قاطع وبدون تردید، هم اکنون نیز برآن عزت و این استقبال مردمی افزوده شده است و از تاثیر کلام چنین شخصیتی از یک نماینده دیگر درانتخابات آتی غافل نبوده و نیستید.
آنچه شمارا از اخلاق مداری و نقد منصفانه باز می دارد وعملکرد شما را حتی با سیاستها ومواضع اعضای مرکزی حزب موتلفه تان نسبت به دولت روحانی ، متمایز و متنافر می سازد، عدم آشنایی وباورجناب عالی به رعایت قوا عد سیاست و ملزومات جابجایی در قدرت، ونیز ترجیح منافع فردی وکسب کرسی مجلس بر منافع ملی وحوزه انتخابیه شما است؛ به ویژه آنکه این چرخش قدرت منجر به تنزل جایگاه و تضعیف پایگاه مردمی شما شده باشد.
به جای آنکه برای ترمیم و بازنگری علت تنزل جایگاهتان دربین مردم ونخبگان سیاسی ، فرهنگی شهرستان خود که از راه های خطا رفته پیشین نشات می گیرد توجه نمایید وبه تغییر نگرش ومواضع خود ونیز همراه شدن با مطالبات اکنون مردم اقدام نمایید(مردمی که برای برون رفت از وضعیت اسفبار ونابهنجاری که امثال جنابعالی با حمایت ها وسکوت خویش در به وجود آمدن آن در۸ سال دولت احمدی نژاد نقش موثری داشته اید)راه و ایده دیگری را برای تحقق خواسته ها ،مدیریت و هدایت امورخود وکشورشان را با شرکت درحماسه ای بزرگ انتخاب کرده اند . جناب عالی به جای تطبیق وهماهنگ نمودن خود واحترام گزاردن به این انتخاب ، برای تقابل با آن اصرار می ورزید؛ چنانچه عاملیت پررنگ شما دراستیضاح بی هنگام و نابجای وزیر آموزش وپرورش وسوار شدن بر موج مطالبات به حق فرهنگیان یکی از ایجاد موانع آشکارو علنی جناب عالی با دولت یازدهم بوده وهنوز ازشیوه های پوپولیستی وعوام فریبانه به یادگار مانده از گذشته امید بسته و همچنان اهتمام می ورزیدکه نه راه درستی است ونه میوه شیرین از آن درخت تلخ و بی ثمر، عایدتان خواهد شد.
آقای کوچکی نژاد خود نیک می دانند که انتقال سخن هرفردی، بالاخص گفته های مسوولین وبزرگان ، به صورت نقل قول مستقیم یا نقل به مضمون ومعنی انجام می پذیرد تا علاوه بررعایت امانت داری وجهت قضاوت درست مردم ، ازتبعات قانونی وحقوقی آن نیز اجتناب شود .آنچه دکتر نوبخت درآن مجلس مذکور گفتند هیچ یک از شروط انتقال پیام درآن دیده نمی شود .درسخنان ذیل که به استناد آن جناب عالی مرتکب کذب ، افترا وتخریب شده اید ، نه از واژه وعبارات : «دستور و دستورهای غیرمتعارف منجر به فساد سیاسی واقتصادی و زدو بندهای دستگا ها خبری است ونه از رفتا هایی که از آن به انتقام گیری در صحنه سیاسی [استنباط] می شود ، مشاهده می گردد ونه از رفتاری که ریشه در فتنه داشته باشد [تا جناب عالی را ناگزیر به تهدید] واستفاده از اهرم های قدرت وا دارد.» البته ناگفته پیداست که عبارات فوق وکارکردهای آن دردودولت مطلوب وگذشته جناب عالی که شما نیز در استان از آن در اعمال قدرت نصیب فراوان برده اید برای هر خواننده ای بسیار آشنا می آید.
آن چه دکتر نوبخت گفتنداین بود: « از جایگاه اداری به تمام مدیران استان می گویم که در جهت رفع مشکلات شهرستان و استان از هیچ کاری فروگذار نکنند.همه شما مدیران بدانید که وقتی مهندس جعفرزاده از شما چیزی درخواست کرد آن خواسته من نوبخت بوده است چون ایشان در جهت خواسته های مردم و رفع مشکلات آنها حرکت می کند. »
درکجای این سخن و سخن های پیشین دکترنوبخت ، از منظرحقوقی و عرفی« توهین ، دستورهای غیرمتعارف منجر به فساد سیاسی واقتصادی و زدو بندهای دستگا هاو رفتا هایی که از آن به انتقام گیری در صحنه سیاسی شده» مشاهده می شود ؟
مگردرکشور واستان گیلان تنها فرد یا نماینده ای که« درجهت خواسته های مردم و رفع مشکلات آنها حرکت می کند.» آقای جعفرزاده هستندکه خود را مصداق متضاد آن سخن یافته ودیگر نمایندگان محترم استان را به یاری می طلبید وآن اتهامات دروغین را به دکترنوبخت نسبت می دهید؟
درکدامین بند از قانون اساسی ویا قوانین مصوب مجلس آمده است: معاون رییس جمهوری که مسوولیت تهیه وتنظیم بودجه ، برنامه ریزی ونظارت براجرای برنامه های مصوب وهزینه کرد بودجه و عملکرد سازمانی وفردی مدیران از وظایف ذاتی آنست ، نمی تواند ویا نمی بایست از« جایگاه»وسلسه مراتب اداری که در آن قراردارد به مدیران اجرایی دولت متبوع خود توصیه ویا درصورت لزوم ، حتی «دستور» آن هم مشروط به تحقق «خواسته های مردم و رفع مشکلات آنها »ابلاغ کند؟یا در کجای قانون آمده است که تکریم یک نماینده کوشای مردم نادرست است؟به خصوص نماینده ای که علاوه بر صفات گفته شده از جانب دکتر نوبخت ، ازیک ویژگی منحصر به فرد دیگری ،که ایشان را از بقیه نمایندگان محترم و به ویژه از جناب عالی متمایز می سازد،برخوردار است. نه تنها آقای نوبخت، بلکه تمامی ملت قدرشناس ایران حسب معرفت شناسی ودین باوری ازآن غافل نبوده وتوصیه ها وتذکرات موکد امام راحل ومقام معظم رهبری درخصوص تکریم و احترام ازجانب مدیران ومسوولین درهمه سطوح سه قوه نسبت به ایثارگران وجانبازان واجب المطاع وتخطی ازآن خلاف جوانمردی و مروت وکفران نعمت از وجود مبارکشان بوده ودرتنافر و تقابل با عقل وتدبیر است .
آقای کوچکی نژاد!نادیده گرفتن و فراموش کردن توصیه ها ومنش فوق الذکر واستفاده از تهمت و افترا وتخریب به جای نقد وتحلیل منصفانه ، معقولانه و حفظ حرمت بزرگان بالاخص رقیب جانباز ۷۰ درصدی برای حفظ و کسب مجدد کرسی مجلس راهی ناصواب و بی ثواب است.

کریم کشوردوست

پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

Share