نتوانستم به همه وعده هایم عمل کنم/نگاه مردم حوزه انتخابیه نسبت به من مثبت است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،یک نماینده مجلس در مورد توصیه انتخاباتی به رقبای خود و به طور کلی کسانی که می خواهند در انتخابات شرکت کنند بیان داشت: توصیه من این است که واقعا کسانی که می توانند در قوه مقننه به عنوان نمایندگان مردم ایران قانون گذاری کنند، وارد شوند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،یک نماینده مجلس در مورد توصیه انتخاباتی به رقبای خود و به طور کلی کسانی که می خواهند در انتخابات شرکت کنند بیان داشت: توصیه من این است که واقعا کسانی که می توانند در قوه مقننه به عنوان نمایندگان مردم ایران قانون گذاری کنند، وارد شوند.
lahootia)با توجه به سپری شدن ماه های پایانی عمر مجلس نهم و نزدیک شدن به انتخابات در اسفند ماه پیش رو، سؤالاتی را از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی درخصوص تصمیم شان برای ادامه حضور در دوره جدید، میزان رضایت موکلین حوزه انتخابیه، مهمترین اقدامات در دوران نمایندگی و احتمال حضور در لیست های انتخاباتی جریان های سیاسی مختلف پرسیده ایم، که در این مصاحبه پاسخ های مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود و عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی را ملاحضه می فرمایید:

تدارکات اولیه برای حضور در انتخابات را دیده ام

لاهوتی در خصوص احتمال کاندیداتوری در انتخابات آتی مجلس اظهار داشت: هنوز در حال مطالعه هستم و احتمال اینکه حضور پیدا کنم زیاد است. البته هنوز با انتخابات فاصله داریم؛ ولی این طبیعی است که فعالیت های انتخاباتی در شهرها شروع شده باشد و من هم از این قاعده مستثنی نیستم. به هر حال فعالیت های انتخاباتی می تواند نشاط را به جامعه بیاورد.

وی تأکید کرد: من تدارکات اولیه را برای حضور در انخابات آتی مجلس دیده ام.

نگاه مردم حوزه انتخابیه نسبت به من مثبت است

این نماینده مجلس در خصوص میزان رضایت مردم حوزه انتخابیه از عملکرد خود در یک دوره گذشته بیان داشت: من دو قول به مردم داده بودم. اول اینکه در عرصه قانون گذاری که وظیفه اصلی یک نماینده است، به عنوان کسی که یک کرسی را اشغال می کنم فعال و صاحب نظر باشم و صندلی من خاموش نباشد. من احساس می کنم که مردم از این که کرسی شان در مجلس قوی است، به خودشان می بالند و ما هم با نهایت اخلاص در این زمینه وقت گذاشتیم.

وی ادامه داد: قول دیگر من در خصوص کارهای زیربنایی و اساسی بوده است. ما در حوزه های کنارگذرها، بیمارستان، شهرک سازی و رسیدگی به امورات روستاها اقدامات زیادی را انجام دادیم. در مجموع احساس می کنم که توانستم باتوجه به امکاناتی که در کشور فراهم است، به مردم خدمت کنم و نگاه مردم حوزه انتخابیه نسبت به من مثبت است.

به خاطر محدودیت ها نتوانستم به همه وعده هایم عمل کنم و از مردم پوزش می طلبم

لاهوتی در پاسخ به این سؤال که «آیا وعده ای هم داده اید که تاکنون عملی نشده باشد؟» گفت: بله بعضی جاها هم ممکن است قولی داده باشیم و نتوانسته باشیم آن را اجرایی کنیم. من زمانی که در بین مردم حاضر می شوم، آنها این موارد را به ما یادآوری می کنند؛ اما مشکلات فنی، بی پولی کشور و مسائل دیگر باعث می شود که نتوانیم به همه تعهدات مان عمل کنیم. ما صادقانه به مردم می گوییم که چه اقداماتی انجام داده ایم و چه وعده هایی را به چه دلایلی نتوانستیم اجرایی کنیم و بابت اجرایی نشدن وعده هایمان نیز از مردم عذرخواهی می کنیم.

کاندیداها باید توانایی قانون گذاری و نظارت بر قوانین داشته باشند؛ نه مثل برخی نمایندگان کنونی مجلس

وی در خصوص وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: من معتقدم که قوه مقننه مسیر حرکت دو قوه دیگر را تعیین می کند و اگر قوه مقننه مسئولیت خود یعنی قانون گذاری و نظارت را به درستی انجام دهد، ما مشکلی در قوای دیگر نخواهیم داشت. بنابراین اگر ضعفی وجود دارد، این ضعف ها برمی گردد به بحث های قانونگذاری و اینکه ما نتوانستیم قوانین درستی را وضع کنیم و یا نتوانستیم به خوبی بر اجرای آنها نظارت کنیم.

وی یادآور شد: به طور مثال قانونی را تصویب می کنیم، اما شش ماه بعد آن را لغو می کنیم و یا به خاطر عدم شناخت کافی نسبت به قوه مجریه، قوانینی را تصویب می کنیم که موانع جدی برای آنها ایجاد می شود.

این نماینده مجلس در مورد توصیه انتخاباتی به رقبای خود و به طور کلی کسانی که می خواهند در انتخابات شرکت کنند بیان داشت: توصیه من این است که واقعا کسانی که می توانند در قوه مقننه به عنوان نمایندگان مردم ایران قانون گذاری کنند، وارد شوند. نه اینکه مثل برخی افراد فعلی مجلس ۴ سال روی صندلی بنشینند و قدرت و توانی برای فعالیت در زمینه قانون گذاری نداشته باشند.

وی افزود: کسانی که می خواهند به مجلس راه یابند، باید نگاه ملی داشته باشند نه نگاه محدود به حوزه جغرافیایی یا حزبی. از سوی دیگر به مردم هم توصیه می کنم که برای سرنوشت خودشان که در قوانین و مصوبات مجلس است، ارزش قائل باشند و نسبت به کسانی که قرار است در روند قانون گذاری تأثیر بگذارند، با شناخت و آگاهی بیشتر رأی دهند. مردم دنبال آدم هایی باشند که به قوانین اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری آگاهی دارند؛ نه اینکه به وعده و وعیدهای توخالی دل خوش کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه توصیه های خود اذعان داشت: نکته دیگر این است که نباید دیگران را برای رسیدن به هدف تخریب کرد. باید توجه داشته باشیم که کار و مسئولیت را برای خدا انجام می دهیم. اولین آسیبی که به یک نماینده مجلس وارد می شود، این است که زندگی خصوصی او نابود می شود و باید از زندگی، استراحت و در کنار خانواده بودن فاصله بگیرد و این اصلا ارزش ندارد که کسی آخرت خود را با غیبتها، تهمت ها و تخریب ها نابود کند. هر فردی باید توانمندی های خودش را برای مردم توصیف کند و از تخریب دیگران پرهیز کند. متأسفانه برخی افراد ادبیاتی بکار می گیرند که به کشور و نظام آسیب می رسد؛ درحالی که ما باید تلاش کنیم که پایه های نظام مستحکم تر شود و در مجلس نیز قوانینی تصویب می شوند که کشور و نظام تقویت شود. لذا کاندیداها نباید از ادبیات ناامید کننده  برای مردم استفاده کنند.

در هر دوره به عنوان نماینده حزب مردم سالاری کاندیدا شده ام

مهرداد لاهوتی در مورد رقابت جریان های سیاسی با یکدیگر و احتمال حضورش در یکی از این جریان ها تصریح کرد: این یک امر طبیعی است و من نیز هر دوره به عنوان نماینده حزب مردم سالاری انتخاب می شوم. احزاب معمولا علاوه بر توجه به رویکرد و تفکر کاندیداها، به نوع عملکرد و سوابق آنها نیز توجه می کنند.

/راه دانا

Share