لباس موگرینی در عربستان+عکس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در سفرش به عربستان با لباس زیر در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه سعودی حاضر شد .با توجه به سفر موگرینی به تهران باید دید وی با چه پوششی در ایران حضور پیدا خواهد کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در سفرش به عربستان با لباس زیر در کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه سعودی حاضر شد .با توجه به سفر موگرینی به تهران باید دید وی با چه پوششی در ایران حضور پیدا خواهد کرد.

c13885a1-a4e9-4ac1-815a-268bcaa9d850_16x9_600x338

Share