لاهوتی:چرخ اقتصادی مملکت می تواند با همت بلند صنعتگران صنایع کوچک به حرکت در آید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان گفت: چرخ اقتصادی مملکت بخشی می تواند به همت بلند این بزرگمردان و زنان صنعتگر در صنایع کوچک به حرکت در آید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان گفت: چرخ اقتصادی مملکت بخشی می تواند به همت بلند این بز۰۰رگمردان و زنان صنعتگر در صنایع کوچک به حرکت در آید.

جلسه سرگروه های روابط عمومی شرکت های استانی و کارگروه ۲۱ مرداد روز حمایت از صنایع کوچک با حضور مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و مدیران روابط عمومی استان های مازندران ، قزوین و کردستان در گیلان برگزار شد.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در خصوص هدف از تشکیل این کارگروه و اهمیت آن بیان داشت : به لحاظ کیفیت بخشی به چگونگی و اجرای صحیح ، منسجم و یکپارچه برنامه های قابل اجرا در ۲۱ مرداد روز حمایت از صنایع کوچک و دست یابی به نتایج بهتر و ایجاد حس تعامل ، همفکری و مشارکت در بین روابط عمومی های مجموعه شرکت شهرک های صنعتی کشور این کارگروه تشکیل شد .
میرزایی در خصوص نقش و جایگاه روابط عمومی ها گفت : روابط عمومی نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت دستگاه ها و ایجاد تعامل بین مجموع های درون و برون سازمانی دارد. یک روابط عمومی موفق بایستی واجد یک سری خصوصیات و روش های کار آمد در اداره امور و انجام وظایف شغلی باشد تا بتواند موجب پیشرفت کاری در ادارات و سازمان ها گردد.
وی در ادامه افزود : برنامه ریزی رکن اساسی در مدیریت است و هیچ کاری بدون تدوین یک برنامه مدون و مکتوب به موفقیت نخواهد رسید و در روابط عمومی نیز که یکی از ارکان آن برنامه ریزی است ، این موضوع اهمیت مضاعف پیدا می کند و با توجه به نزدیک شدن به ۲۱ مرداد روز حمایت از صنایع کوچک ، تمام توان و امکاناتمون رو به کار گرفتیم تا با یک برنامه ریزی کامل این روز رو که متعلق به صاحبان صنایع این خادمان بی ادعای عرصه صنایع کوچک می باشند به شکل شایسته و بایسته ای در سراسر کشور برگزار کنیم .
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان که در این نشست حضور داشتند به بیان جایگاه و نقش صنایع کوچک پرداختند و گفتند : امروز صنایع کوچک در فرایند توسعه اقتصادی جایگاه ویژه و کلیدی دارد و توسعه صنعتی هر منطقه در گرو بکارگیری سرمایه انسانی و فیزیکی آن منطقه و مناطق همجوار آن است.
طهمورث لاهوتی اشکوری در خصوص اهمیت برگزاری برنامه های ۲۱ ، مرداد روز صنایع کوچک بیان داشت : این روز دارای اهمیت بسیار زیادی است و می توان در آن از زحمات صنعتگران زحمت کش قدر دانی کرد چرا که چرخ اقتصادی مملکت بخشی می تواند به همت بلند این بزرگمردان و زنان صنعتگر در صنایع کوچک به حرکت در آید.
رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان در پایان ضمن تشکر از زحمات مدیر روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بیان داشت :ایجاد این کارگروه قطعا می تواند تاثیر بسزایی در هر چه با شکوه تر برگزار شدن برنامه های ابلاغ شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به مناسبت ۲۱ مرداد روز حمایت از صنایع کوچک باشد و قطعا قابل تقدیر است.

Share