شوخی تصویری یک روزنامه با ظریف و نمایندگان مجلس

روزنامه قانون در صفحات طنز خود تصاویری از حضور وزیر امورخارجه در جلسه روز سه شنبه مجلس با زیرنویس های طنز منتشر کرد.

روزنامه قانون در صفحات طنز خود تصاویری از حضور وزیر امورخارجه در جلسه روز سه شنبه مجلس با زیرنویس های طنز منتشر کرد.

زیرنویس روزنامه قانون: متوجهید آقای دکتر چی میگن؟!

زیرنویس روزنامه قانون: متوجهید آقای دکتر چی میگن؟!

زیرنویس روزنامه قانون: ساده تر از این نمی تونم توضیح بدم!

زیرنویس روزنامه قانون: ساده تر از این نمی تونم توضیح بدم!

زیرنویس روزنامه قانون: تا همه متوجه حرفای من نشن، کسی حق نداره از اینجا بیرون بره!

زیرنویس روزنامه قانون: تا همه متوجه حرفای من نشن، کسی حق نداره از اینجا بیرون بره!

زیرنویس روزنامه قانون: من فقط اینقدش رو فهمیدم، شما چی؟

زیرنویس روزنامه قانون: من فقط اینقدش رو فهمیدم، شما چی؟

Share