تصویر اینستاگرامی نتیجه امام(ره) در جاده اسالم به خلخال

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سید احمد خمینی با انتشار تصویر زیر که در جاده اسالم به خلخال گرفته شده در صفحه اینستاگرامش نوشت: از بس که من تمام شدم «تو» بیا ببین گاهى دلم براى «خودم» تنگ مى شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سید احمد خمینی با انتشار تصویر زیر که در جاده اسالم به خلخال گرفته شده در صفحه اینستاگرامش نوشت:

از بس که من تمام شدم «تو» بیا ببین
گاهى دلم براى «خودم» تنگ مى شود

ahmadntitled

Share