گزارش تصویری آغاز تمرینات ملوان بدون حضور نفرات اصلی

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،تیم فوتبال ملوان بندر انزلی از ساعت ۱۵:۳۰ امروز تمرینات خود را بدون نفرات اصلی در زمین شیلات این شهر شروع کردند.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،تیم فوتبال ملوان بندر انزلی از ساعت ۱۵:۳۰ امروز تمرینات خود را بدون نفرات اصلی و با حضور حدود ۵۰۰ هوادار در زمین شیلات این شهر آغاز کرد.

در این تمرین بازیکنان پایه برای تست گیری و ورود به تیم بزرگسالان شرکت کرده بودند که تمام بازیکنان اصلی از بیرون زمین نظاره گر آنها بودند.
گفتنی است آرش افشین و مهرآزما به طور اختصاصی با بدنساز تیم به تمرین پرداختند و همچنین پویا نزهتی بازیکن اسبق ملوان نیز امروز برای تماشای تمرینات حضور پیدا کرده بود.
گفتنی است ملوان همچنان بدون سرمربی و مالک به کار خود ادامه می دهد و به نقل از یکی از اعضای هیئت مدیره آنها فقط تا چهارشنبه منتظر داریوش بهشتی می مانند و پس از آن بدنبال گزینه های دیگر می روند.

Share