پیشنهاد تجهیز اورژانس زیباکنار با شرط بهره برداری عمومی به تصویب رسیده است

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مهدوی گفت: پیشنهاد بهره برداری از تجهیزات در پایگاه زیباکنار از طریق مدیریت مجتمع با شرط بهره برداری عموم در ستاد سلامت دریای شهرستان رشت و استان مطرح و تصویب شده است

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عیسی مهدوی فرماندار رشت ضمن قدرداتی از دیارمیرزا در امر اطلاع رسانی صادقانه در ارتباط با اظهارات دکتر محمدی رئیس اورژانس استان گیلانmahdavi_2136 اظهار کرد:گله مطرح شده از ایشان دوستانه بوده و قصد انعکاس آن در جراید نبود. ایشان و همکارانشان در امر همکاری با طرح سلامت دریا زحمات زیادی انجام داده و در حال انجام هستند.
وی با بیان اینکه پیشنهاد بهره برداری از تجهیزات در پایگاه مجتمع زیباکنار از طریق مدیریت مجتمع با شرط بهره برداری عموم در ستاد سلامت دریای شهرستان رشت و استان مطرح و تصویب شده است تصریح کرد: مصوبه با بازدید مدیران کل اعضای سلامت دریای شهرستان صورت گرفته است. به ایشان یادآوری می شود که مسئولیت صفر تا صد حفظ سلامت و خدمات دهی بهتر به مسافرین در ایام تعطیلات تابستان بر اساس ابلاغیه استاندار و شرح وظایف ابلاغی وزارت کشور با فرماندار بوده که مصوبات آن برای اعضاء لازم اجراست که در این خصوص ایشان رعایت نکرده اند و ما توصیه میکنیم که یکبار دیگر این شرح وظایف را مطالعه نمایند.
فرماندار شهرستان رشت در ادامه اظهار داشت: علی رغم همه موضوعات و مقررات فوق الاشاره سه عدد نامه به دانشگاه علوم پزشکی گیلان جهت اجرای مصوبه فرستاده شد که نامبرده هیچ پاسخی به آن نداده ، و شفاعاً گفتنه اند نمی شود و در آخر هم در صحبت تلفنی اعلام کردند که اگر دکتر برزیگر دستور بدهند من انجام می دهم که پس از دستور جناب آقای دکتر برزیگر نیز رعایت نکردند.
وی در پایان افزود:برای این برادر خوب و ارزشی آرزوی توفیق داریم منتهی ایشان با تجربه مدیریتی قبلی خود باید جایگاه تصمیمات بالا دستی در پروسه مدیریت خود را رعایت کنند .

Share