وزارتخانه‌ای که نصف کارکنانش دیپلم و زیر دیپلم‌اند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سید حسن هاشمی در گردهمایی دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، گفت،در وزارت بهداشت طی یک سال گذشته درگیر قوانین بودیم الان روی آیین‌نامه‌ها تمرکز کردیم که ۱۰ روزی است که امکان دسترسی به آنها وجود دارد. آیین‌نامه‌های حوزه آموزش […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سید حسن هاشمی در گردهمایی دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد، گفت،در وزارت بهداشت طی یک سال گذشته درگیر قوانین بودیم الان روی آیین‌نامه‌ها تمرکز کردیم که ۱۰ روزی است که امکان دسترسی به hashem۶۴۹MG_4679 copyآنها وجود دارد. آیین‌نامه‌های حوزه آموزش هم متناقض است که باید طی پنج، شش ماه آینده آنها را به سامان برسانیم تا دانشجویان جواب متناقض نشنوند.
هاشمی با اشاره به اینکه از بین چهارصد و سی، چهل هزار نفر پرسنل وزارت بهداشت ۵۰ درصد آنها دیپلم و زیر دیپلم هستند، گفت: ما در شروع دولت هشتم ۲۳۰ هزار پرسنل داشتیم و الان حدود ۴۶۰ هزار نیرو داریم. شما گاه به افرادی مراجعه می‌کنید که برخورد مناسبی ندارند و یا پاسخ مناسبی به شما نمی‌دهند زیرا شغل‌ها مرتبط با تحصیلات نیست و موردی دیده‌ام که مدیر مالی دانشگاهی لیسانس موسیقی دارد.

 

Share