هوچی‌گران بدانند تاریخ مصرفشان رو به پایان است و ما محکم ایستاده‌ایم

دیارمیرزا بار دیگر با تاکید بر رسالت خبری خود یادآور می شود که در حوزه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم «حق محور و عدالت مدار» بوده و در این مسیر سینه سپرکرده و همانند سردار بزرگ جنگل شهید میرزا کوچک جنگلی که در مقابل زیاده خواهی روس ها و انگلیس ها ایستاد و به شهادت رسید ما نیز به عنوان کوچکترین فرزندان او محکم ایستاده ایم

از قدیم الیام گفته اند « آب که سر بالا رفت قورباغه ابوعطا می‌خواند»حکایت این روزهای برخی شبنامه های الکترونیک و بنگاه های خبرپراکنی علیه مسئولان و رسانه های استان جالب و شنیدنی است.mirza diyar2014-12-03_13-14-00
یک روز شاهد این هستیم که خبرنگارنمای لمپن و اخراجی از دو خبرگزاری که هم اکنون به قید وثیقه آزاد است و باید برای سپری کردن دوران محکومیت خود و خوردن کمی آب خنک راهی زندان شود اقدام به راه اندازی سایتی می‌کند و از صبح تا شام مشغول لجن پراکنی علیه مسئولانی می شود که در گذشته حاضر به باج دهی به این فرد نشده اند.
از سوی دیگر با سایت های اجاره ای رو به رو هستیم که به دلیل انفعال برخی مدیران به اصطلاح اعتدالی در انجام وظایف خود تبدیل به ماشین باجگیری از مدیران و ادارات استان گیلان شده اند و در مسیر رسیدن به اهداف نامشروع خود از هرگونه مفسده و توهین و تخریب ابایی ندارند و فکر کرده اند اگر شب و روز در رسانه اجاره ای خود دیارمیرزا را «سایت خواهرزاده» بنامند خواهد توانست صاحب امتیاز سایت را همانند شیوه نخ نما شده و موفق در برخی ارگان ها وادار به پذیرش برخی خواسته های خود کنند و از این نمد برای خود کلاهی ببافند.زهی تصور باطل زهی خیال محال…

ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست
عرض خود می بری و زحمت ما میداری

نصیحت ما به کسانی که به خاطر پول شرف خود را معامله کرده اند و تبدیل به نوچه برخی چهره های سیاسی شده اند این است که بیش از این شرف و آبروی خود را به باد ندهند.

در پایان دیارمیرزا بار دیگر با تاکید بر رسالت خبری خود یادآور می شود که در حوزه اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مردم «حق محور و عدالت مدار» بوده و در این مسیر سینه سپرکرده و همانند سردار بزرگ جنگل شهید میرزا کوچک جنگلی که در مقابل زیاده خواهی روس ها و انگلیس ها ایستاد و به شهادت رسید ما نیز به عنوان کوچکترین فرزندان او محکم ایستاده ایم و تسلیم زیاده خواهی ها نخواهیم شد و در این بین برای اظهارات سخیف روزهای اخیر برخی رسانه های اجاره ای و اظهارات افرادی که طی سالیان گذشته بزرگترین مانع توسعه استان بوده اند پشیزی ارزش قائل نیستیم.بنابراین هوچی‌گران بدانند که تاریخ مصرف آنها برای کسانی که اندکی حافظه تاریخی دارند به پایان رسیده است و بهتر است آب در هاون نکوبند.

دیارمیرزا با صدای بلند فریاد می زند که بر خلاف کسانی که لقلقه زبانشان ولایتمداری است, مقید عملی به فرمایشات رهبر معظم انقلاب بوده و طبق فرمایشات ایشان قانون را ملاک عمل دانسته و تجسم انقلاب را در قانون می بیند بنابراین مدعیانی که پیروی از ولایت آنها گوش فلک را کر کرده است بهتر است در ابتدا موضع خود را نسبت به فعالیت رسانه ای در چارچوب قانون مشخص نمایند.

سینا هوشمند – سردبیر پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا

Share