مدیرعامل سازمان زیباسازی و سرپرست شهرداری منطقه پنج رشت منصوب شدند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمد باقر بشر دانش با حکم دکتر ثابت قدم شهردار رشت به عنوان مدیر عامل سازمان زیبا سازی شهرداری رشت منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمد باقر بشر دانش با حکم دکتر ثابت قدم شهردار رشت به عنوان مدیر عامل سازمان زیبا سازی شهرداری رشت منصوب شد.

۰۵۳۳در این حکم آمده است : نظر به سوابق و توانمندی های جنابعالی و با توجه به صورتجلسه مورخ ۹۴/۴/۱۶ شورای سازمان زیبا سازی و ماده (۲۲) اساسنامه سازمان مذکور به موجب این ابلاغ به عنوان « مدیر عامل سازمان زیبا سازی شهرداری رشت » منصوب می گردید.
امید است با اتکاء به خداوند متعال و تجارب ارزنده تان بستر های لازم به منظور ارتقاء بخشی به ظرفیت ها و استعدادهای موجود را فراهم و با نوآوری در فعالیت ها کارآمد سازی ساختار سازمانی را در اولویت قرار داده و با شتاب دهی به برنامه ها جهت تحقق شهرداری پویا و مردم مدار موفق و موید باشید .

گفتنی است پیش از این حامد عبداللهی مدیرعاملی سازمان زیباسازی را برعهده داشت.

انتصاب سرپرست شهرداری منطقه پنج

۰۵۳۴محمد تقی(حامد) عبدالهی با حکم دکتر ثابت قدم شهردار رشت به عنوان سرپرست شهرداری منطقه پنج منصوب شد
در این حکم آمده است : با توجه به تجربه و تخصص جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان « سرپرست شهرداری منطقه پنج» منصوب می گردید.

امید است با در نظر گرفتن تعهد و توانمندیهای خود ضمن بهره گیری از منابع و امکانات موجود بسترهای لازم برای پویایی و توسعه نظام های اجرایی را فراهم آورده و با نوآوری خلاقیت ، تفکر و یافتن راه کارهای نوین در انجام ماموریت ها و وظایف سازمانی موفق و موید باشید.

پیش از این محمدرضا شیرزاد مدیر منطقه پنج شهرداری رشت بود.

Share