مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت منصوب شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رضا حیدری توکلی با حکم دکتر ثابت قدم شهردار رشت به عنوان مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رضا حیدری توکلی با حکم دکتر ثابت قدم شهردار رشت به عنوان مدیر عامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت منصوب شد.

rasht-shدر این حکم آمده است : نظر به سوابق و توانمندی های جنابعالی و با توجه به صورتجلسه مورخ ۹۴/۴/۲۰ شورای سازمان حمل و نقل و ترافیک و ماده (۲۳) اساسنامه سازمان مذکور به موجب این ابلاغ به عنوان «مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری رشت» منصوب می گردید.

امید است با اتکاء به خداوند متعال و تجارب ارزنده تان بسترهای لازم به منظور ارتقاء بخشی به ظرفیت ها و استعدادهای موجود را فراهم و با نوآوری در فعالیت ها کارآمد سازی ساختار سازمانی را در اولویت قرار داده و با شتاب دهی به برنامه ها جهت تحقق شهرداری پویا و مردم مدار موفق و موید باشید.

گفتنی است پیش از این فرامرز جمشید پور در این سمت مشغول به کار بود.

Share