ماجرای اشک جان کری در حضور ظریف چه بود؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا وندی شرمن در نشستی در آمریکا جزئیاتی از آخرین جلسه ایران و ۱+۵ را در سازمان ملل فاش کرد. معاون وزیر خارجه آمریکا گفت: در نشست نهایی ایران و ۱+۵، پیش از کنفرانس مطبوعاتی، من این افتخار را داشتم که با وزیر خارجه همراه باشم. وی افزود: زمانیکه تمام […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا وندی شرمن در نشستی در آمریکا جزئیاتی از آخرین جلسه ایران و ۱+۵ را در سازمان ملل فاش کرد.

کری۷۶۳معاون وزیر خارجه آمریکا گفت: در نشست نهایی ایران و ۱+۵، پیش از کنفرانس مطبوعاتی، من این افتخار را داشتم که با وزیر خارجه همراه باشم.

وی افزود: زمانیکه تمام عکساسان و خبرنگاران از اتاق بیرون رفتند، تمامی حاضران از جمله وزیر خارجه ایران سخنانی را ایراد کردند، تمامی این نطق ها تکان دهنده بود، چراکه علنی نبود.

شرمن که بغض کرده بود، افزود: جان کری اخرین نفری بود که صحبت کرد،او گفت «زمانیکه ۲۲ ساله بودم، به جنگ رفتم» اما سپس بغض کرد، همانطور که من چند دقیقه پیش بغض کرده بودم.

معاون وزیر خارجه آمریکا تصریح کرد: کری نمی توانست کلمات را ادا کند اما در نهایت بغض خود را فرو خورد و گفت: «من به جنگ رفتم و برایم روشن شد که دیگر هیچ وقت نمی خواهم به انجا بروم»

وی افزود: کل توافق به همین معناست، حل مسائل از طریق ابزار مسالمت امیز.

شرمن گفت: پس از سخنان کری، همه در آن اتاق کوچک اشک درچشمانشان حلقه زده بود و همه دست زدند، از جمله مذاکره کنندگان ایرانی.

/انتخاب

Share