فارغ از نتیجه مذاکرات حقانیت ایران در دنیا اثبات شد/ اقدامات ظریف کمتر از سرداران شجاع ۸ سال دفاع مقدس نبوده

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت گفت: طی روزهای اخیرهر اتفاق مثبت یا منفی در مذاکرات رخ دهد برای کشورمان برد بوده و حقانیت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران را به دنیا ثابت می کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت گفت: طی روزهای اخیرهر اتفاق مثبت یا منفی در مذاکرات رخ دهد برای کشورمان برد بوده و حقانیت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران را به دنیا ثابت می کند.
jafarzaorigغلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، با اشاره به اینکه تیم مذاکره کننده عملکرد بسیار شجاعانه و با رعایت تقوا و دفاع ازحقوق ملت را از همان ابتدای مذاکرات داشته است گفت: چندان به دنبال قهرمان پروری نیستم اما اقدامات ظریف کمتر از سرداران شجاع ۸ سال دفاع مقدس نبوده و شاید معادل آنها بوده است.

نماینده مردم رشت در مجلس افزود: طی روزهای اخیرهر اتفاق مثبت یا منفی در مذاکرات رخ دهد برای کشورمان برد بوده و حقانیت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران  را به دنیا ثابت می کند.

این عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت معتقد است اگرهمچنان در مذاکرات ایستادگی کرده  و میز مذاکرات را ترک نکنیم اما به هر دلیل آمریکا مذاکرات را ترک کند نشان دهنده زیاده خواه بودن طرف مقابل خواهد بود و به دنیا ثابت می کند ما به دنبال بمب هسته ای نیستیم.

جعفرزاده ایمن آبادی اظهار داشت: متاسفانه برخی از نا دوستان با برخی عبارات و تعبیرهای تند به نوعی در جهت تضعیف تیم مذاکره کننده اقدام کردند.البته اعضای تیم مذاکره کننده مقاوم هستند و هدفشان الهی و ادامه راه شهدا و پیروی از ولایت فقیه است و تحت تاثیرسخنان سخیف قرار نگرفتند.

وی خاطر نشان کرد: تیم مذاکره کننده هسته ای در برابر زیاده خواهی های غرب و روش هایی که آن ها برای خسته کردن تیم مذاکره کننده به کار می برند، ایستاده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: تصور می کنم همانطور که از سرداران نظامی حمایت کردیم باید از تیم مذاکره کننده هم حمایت کنیم.

/خانه ملت

Share