شنیدن صدای «سسک ساوی» برای اولین بار پس از ۴۰سال در تالاب انزلی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،در پی ماموریت کارشناسان اداره کل حقاظت محیط زیست گیلان جهت بررسی وضعیت پرندگان در تالاب انزلی با قایق پارویی ، در بخش شرقی تالاب صدای یک قطعه سسک ساوی شنیده شد که پس از جستجوی فراوان نهایتا” این پرنده مشاهده و از آن عکسبرداری شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،در پی ماموریت کارشناسان اداره کل حقاظت محیط زیست گیلان جهت بررسی وضعیت پرندگان در تالاب انزلی با قایق پارویی ، در بخش شرقی تالاب صدای یک قطعه سسک ساوی شنیده شد که پس از جستجوی فراوان نهایتا” این پرنده مشاهده و از آن عکسبرداری شد.IMG_8058

سسک ساوی از گونه های فوق العاده مخفیکار است که در نیزارهای بلند زندگی می کند دکتر درک اسکات و دکتر جمشید منصوری در کتاب پرندگان ایران نوشته اند:  این گونه به صورت مهاجر عبوری در شمال و غرب ایران دیده می‌شود و ممکن است در تالاب ‌های جنوب غربی دریای خزر جوجه‌اوری کند. اما دکتر ریچارد پورتر در کتاب پرندگان خاورمیانه، جوجه‌آوری این گونه را برای ایران گزارش نکرده‌اند.

این گزارش نخستین مشاهده از این گونه در ایران پس از بیش از ۴۰ سال و نخستین عکس از این گونه در ایران می‌باشد.

Share