دولت بنای برگزاری هیچ جشنی برای توافق جامع هسته‌ای را ندارد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سخنگوی وزارت کشور با نزدیک شدن به مهلت پایانی تعیین شده برای توافق جامع هسته‌ای گفت: دولت بنای برگزاری هیچ جشنی را (برای توافق جامع احتمالی) ندارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا سخنگوی وزارت کشور با نزدیک شدن به مهلت پایانی تعیین شده برای توافق جامع هسته‌ای گفت: دولت بنای برگزاری هیچ جشنی را (برای توافق جامع احتمالی) ندارد.

۷۸۹۶۸۷۵۲۸حسینعلی امیری درباره احتمال برگزاری جشن هسته ای پس از توافق هسته ای ایران و ۱+۵ اظهار کرد: تا عصر روز یکشنبه هیچ درخواستی برای برپایی جشن هسته ای به وزارت کشور یا استانداری نرسیده است. هر تجمع از طرف احزاب یا تشکل های سیاسی به مجوز نیاز دارد.

وی در ادامه افزود: اعطای این مجوز نیز به استانداری واگذار شده است. تاکنون هیچ تقاضایی از سوی احزاب یا تشکلی برای برپایی جشن هسته ای به دست ما نرسیده است.

امیری در پایان افزود: دولت هم بنای برگزاری هیچ جشنی را ندارد.

/ایسنا

Share