دلیل رسایی و حسینیان برای استراحت و خوابیدن در زمان گزارش ظریف+تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اینستاگرام رسایی با انتشار تصویری از خوابیدن وی و روح الله حسینیان در مجلس به هنگام قرائت گزارش ظریف نوشت: گزارش امروز ظریف و صالحی هیچ نکته تازه ای نداشت. گزارش آقایان را که گوش می دادم، یاد کسی افتادم که وقتی در دعوا کتک خورده بود، رفت بالای […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اینستاگرام رسایی با انتشار تصویری از خوابیدن وی و روح الله حسینیان در مجلس به هنگام قرائت گزارش ظریف نوشت:

گزارش امروز ظریف و صالحی هیچ نکته تازه ای نداشت. گزارش آقایان را که گوش می دادم، یاد کسی افتادم که وقتی در دعوا کتک خورده بود، رفت بالای پشت بام خانه اش و از آنجا برای ضاربش رجز خواند!بعد از دیدن متن رسمی که امروز تحویل مجلس شد، نظر خودم را درباره محتوا ارائه می دهم.
۵۱۶۲۵۳_۳۷۴resa۴resahg

 

Share