دست‌ بوسی وزیر کار+ عکس

علی ربیعی وزیر کار در حاشیه ضیافت افطار حسن روحانی، رییس جمهور با مددجویان سازمان بهزیستی بر دستان یکی از کودکان تحت پوشش سازمان بهزیستی بوسه می‌زند.

علی ربیعی وزیر کار در حاشیه ضیافت افطار حسن روحانی، رییس جمهور با مددجویان سازمان بهزیستی بر دستان یکی از کودکان تحت پوشش سازمان بهزیستی بوسه می‌زند.
۱۷۵۹۵۱۵

Share