خبر فوری: جان کری ساعت ۲۱:۳۰ درباره مذاکرات صحبت می کند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مذاکرات با فشردگی و پیچیدگی در حال برگزاری است. خبرآنلاین نوشت: وزیر امور خارجه آمریکا ساعت ۱۹ به وقت وین و ۲۱:۳۰ به وقت تهران مقابل هتل کوبورگ برای خبرنگاران صحبت خواهد کرد تا آنها را در جریان آخرین وضعیت مذاکرات قرار دهد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مذاکرات با فشردگی و پیچیدگی در حال برگزاری است.

خبرآنلاین نوشت: وزیر امور خارجه آمریکا ساعت ۱۹ به وقت وین و ۲۱:۳۰ به وقت تهران مقابل هتل کوبورگ برای خبرنگاران صحبت خواهد کرد تا آنها را در جریان آخرین وضعیت مذاکرات قرار دهد.

Share