تقدیر رئیس جمهور از تیم مذاکره کننده هسته ای+تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رییس جمهوری به پاس قدردانی از زحمات اعضای تیم هسته ای، هدایایی معنوی را به آنان اهدا کرد و در پایان نیز اعضای تیم هسته ای و خانواده ای آنان با دکتر روحانی عکس جمعی گرفتند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رییس جمهوری به پاس قدردانی از زحمات اعضای تیم هسته ای، هدایایی معنوی را به آنان اهدا کرد و در پایان نیز اعضای تیم هسته ای و خانواده ای آنان با دکتر روحانی عکس جمعی گرفتند.

۱۷۸۵۱۳ ۱۷۸۵۱۴ ۱۷۸۵۱۵

Share