تصویری تاریخی که اسطوره گیلانی فوتبال ایران از پدربزرگ خود منتشر کرد

به گزارش سرویس فضای مجازی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا «علی کریمی پاشاکی» ستاره سالهای نه چندان دور تیم ملی فوتبال ایران که حضور فعالی در شبکه های اجتماعی دارد تصویری تارخی از پدر بزرگ خود در اینستاگرام منتشر کرده و نوشته است: « یه عکس زیر خاکى از پدر بزرگم (اولى از چپ) »

به گزارش سرویس فضای مجازی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا «علی کریمی پاشاکی» ستاره سالهای نه چندان دور تیم ملی فوتبال ایران که حضور فعالی در شبکه های اجتماعی دارد تصویری تارخی از پدر بزرگ خود در اینستاگرام منتشر کرده و نوشته است:

« یه عکس زیر خاکى از پدر بزرگم (اولى از چپ) »

karititled

Share