تصویری از کسانی که در صف اول نماز پشت سر رهبری ایستادند

نماز عید سعید فطر در تهران صبح امروز به امامت رهبر معظم انقلاب اقامه شد.

نماز عید سعید فطر در تهران صبح امروز به امامت رهبر معظم انقلاب اقامه شد.

۴۳۱۵۶_۹۵۲ ۴۳۱۶۳_۳۴۵

Share