تصاویری از وزیر بهداشت که تاکنون ندیده اید

سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور، عضو گروهی از پزشکان خیر است که برای درمان بیماران سالمند به مناطق محروم اعزام می شوند. تصاویی که می بینید در طی چندسال و در جریان سفرهای همین گروه ثبت شده است. /خبرآنلاین

سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور، عضو گروهی از پزشکان خیر است که برای درمان بیماران سالمند به مناطق محروم اعزام می شوند. تصاویی که می بینید در طی چندسال و در جریان سفرهای همین گروه ثبت شده است.


/خبرآنلاین

Share