تصاویری از فرشته مرگ داعشی‌ها در حرم امام رضا(ع)

شنیده شده مبارز عراقی در مقابل داعش معروف «ابوعزراییل« که همچون نام مستعارش برای داعشی ها مامور مرگ بشمار می‌رود و لرزه بر اندام آنها میاندازد دیشب در حرم رضوی بوده است. که از تصاویر منتشر شده با استقبال گرم مردم هم مواجه شده است. باشگاه خبرنگاران این تصویر را منتشر کرده است.

شنیده شده مبارز عراقی در مقابل داعش معروف «ابوعزراییل« که همچون نام مستعارش برای داعشی ها مامور مرگ بشمار می‌رود و لرزه بر اندام آنها میاندازد دیشب در حرم رضوی بوده است. که از تصاویر منتشر شده با استقبال گرم مردم هم مواجه شده است. باشگاه خبرنگاران این تصویر را منتشر کرده است.
۲۱۵۰۸۳_۵۶۹ ۲۱۵۱۹۹_۷۳۶ ۲۱۵۲۰۰_۶۱۱

Share