تشبیه مسئولان یک روزنامه به «ابن ملجم مرادی»

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،محمد شریعتمداری در صفحه اینستاگرام خود با انتشار تصویری از تیتر روزنامه وطن امروز در خصوص گران شدن ۱۰ درصدی لبنیات مسئولان وطن امروز را به ابن ملجم مرادی تشبیه کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،محمد شریعتمداری در صفحه اینستاگرام خود با انتشار تصویری از تیتر روزنامه وطن امروز در خصوص گران شدن ۱۰ درصدی لبنیات نوشت:

خیانت به جیب مردم فقط بدلیل سیاست ورزى عارى از اسلام . ایا شما باور میکنید مسئولان یک روزنامه یا مجله ى مدعى ، از « اثر عامل روانى در گسترش انتظارات تورمى » چیزى ندانند ؟! قطعاً پاسخ منفى است. آنها بخوبى به عواقب این کار سخیفشان که افزایش سطح عمومى قیمتهاست آگاهند. اما به قیمت خیانت به جیب مردم به تخریب دولتى که مخالف آن هستند مى پردازند، و از این کار، که ناجوانمردى در حق مردم است، دست بر نمی دارند. زیرا ظاهراً معتقدند هدف وسیله را توجیه مى کند. لذا هر روز راست و دروغ تیترهاى صفحه اولشان را به اعلام گرانى قیمت کالا و خدمات اختصاص مى دهند . لابد در ماه رمضان با کاهش قدرت خرید مردم ، که با این اخبار حتماًً چنین خواهد شد ، میخواهند حسنه جمع کنند و به بهشت بروند . ابن ملجم مرادى ملعون هم ظاهراًً چنین وانمود میکرد.
shntitled

Share