بخشنامه دریافت تسهیلات برای صنایع با بدهی معوق ابلاغ شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان اعلام کرد: با ابلاغ و اجرای بخشنامه دریافت تسهیلات حتی با داشتن بدهی معوق به صاحبان صنایع، بخش عمده ای از مشکلات صنعتگران گیلان برطرف می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان اعلام کرد: با ابلاغ و اجرای بخشنامه دریافت تسهیلات حتی با داشتن بدهی معوق به صاحبان صنایع، بخش عمده ای از مشکلات صنعتگران گیلان برطرف می شود.۱۷۶۶۰۸۱

روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی گیلان نوشت: طهمورث لاهوتی اشکوری اظهار کرد: بخشنامه دریافت تسهیلات در شش بند و به منظور بهره برداری واحدهای مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی بوده و شامل آن دسته از واحدهای تولیدی می شود که به استناد صورت های مالی حسابرسی شده طی سه سال گذشته به دلیل کاهش فروش ناشی از عوامل خارج از حیطه اختیار و اراده مدیریت با کاهش سودآوری مواجه شده اند.

لاهوتی اشکوری درباره شرایط واحدهایی که می توانند مشمول بخشنامه فوق شوند توضیح داد: این بخشنامه شامل واحدهایی است که ظرف دو سال قبل از کاهش سودآوری و به رغم دریافت تسهیلات و یا استفاده از خدمات بانکی، در هیچ یک از بانک ها یا موسسات اعتباری غیربانکی، بدهی غیرجاری (اعم از ریالی و یا ارزی) ندارند.

وی ادامه داد: این بخشنامه همچنین شامل واحدهای تولیدی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی مصرف کرده اند و همچنین واحدهای تولیدی که تعدیل نیرو نداشته و یا در صورت تعدیل نیرو، دریافت تسهیلات جدید این امکان را برای آن ها فراهم می کند تا شرایط بازگشت به کار نیروهای تعدیل شده را فراهم کنند، نیز می شود.

لاهوتی همچنین واحدهای تولیدی که به دلیل عدم وصول مطالبات خود از دستگاه های اجرایی دولتی، شرکت های دولتی و وابسته به دولت نتوانسته اند تعهدات خود در قبال شبکه بانکی کشور ایفا کنند را مشمول این بخشنامه دانست.

Share