بازار داغ سلفی با تیم مذاکره کننده هسته ای+تصاویر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان و سایر اعضای تیم مذاکره کننده در مسیر بازگشت از کشور اتریش به سمت ایران در جمع خبرنگاران حضور یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه کشورمان و سایر اعضای تیم مذاکره کننده در مسیر بازگشت از کشور اتریش به سمت ایران در جمع خبرنگاران حضور یافت.

zari-sel۴ ۴as ۴sel ۱۷۶۷۲۹۴ ۲۹۰۰۷۶۲-۴۴۲۲۷۷۴ ۲۹۰۰۷۶۲-۴۴۲۲۷۸۱

Share