از شوک «تتلو» به ایرانی‌ها تا ناپدید شدن یک مجسمه

jpg4431 resized_516454_166

Share