اجرای دستورالعمل نظام مدیریت سبز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا علیرضا فرخ بخت فومنی، سرپرست معاونت برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ضمن گرامیداشت لیالی قدر، گفت: مسئولیت اجتماعی ،تعهد تصمیم گیران برای انجام اقداماتی است که علاوه بر تامین منافع خودشان ، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می آورد.این مسئولیت شامل وظایف و تعهداتی است […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا علیرضا فرخ بخت فومنی، سرپرست معاونت برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ضمن گرامیداشت لیالی قدر، گفت: مسئولیت اجتماعی ،تعهد تصمیم گیران برای انجام اقداماتی است که علاوه بر تامین منافع خودشان ، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می آورد.این مسئولیت شامل وظایف و تعهداتی است که یک سازمان برای حفظ و کمک به جامعه ،همراه وظائف اصلی خود انجام می دهد.
فرخ بختtachment.aspxوی، ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی بر این اساس اعتقاد دارد که متعلق به کل جامعه است و برخود وظیفه میداند که هر کاری از دستش بر می آید برای بهبود جامعه انجام دهد.تلاش دانشگاه فقط محدود به حوزه فعالیت خود نبوده و به عنوان یک شهروند حقوقی مسئولیت حمایت از فرهنگ،محیط زیست و سلامت جامعه را بخش مهمی از وظایف خود می داند.
معاون برنامه ریزی واحد رشت ، افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت نیز به تبعیت از سازمان مرکزی دانشگاه بر خود فرض می داند که باید به مسئولیت های اجتماعی خود پرداخته و آن را از اصلی ترین ماموریت های خود قرار دهد که بر این اساس مصمم است در زمینه های مختلف اجتماعی برای کمک به حل مسائل و مشکلات جامعه ورود جدی نماید.
فرخ بخت، با تأکید بر جدی گرفتن مشکلات زیست محیطی در استان گیلان اذعان داشت : یکی از جدی ترین مسائل و معضلات امروز کشور و استان گیلان بحث محیط زیست است.تلاش برای حل این مشکل و دستیابی به راه حلهای علمی و مناسب و همچنین اجرای روشها و راه کارهای ممکن در این زمینه از ضروریاتی است که باید به سرعت توسط همگان انجام پذیرد.در این خصوص نیز دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت اقدام به اجرای ماده ۱۹۰ برنامه پنجم توسعه کشور نموده است . این ماده دستورالعمل اجرایی پایه برای مدیریت سبز در سازمانهای دولتی و غیر دولتی می باشد.
این مقام مسئول با برشمردن اهداف دستیابی مدیریت سبز ، بیان داشت: گسترش آگاهی، توانمند سازی و مسئولیت پذیری کارکنان، جلب مشارکت آنان در جهت بهبود مستمر وضعیت سلامت و بهداشت فردی و محیط کار در سازمان، بهینه سازی مصرف منابع و در نهایت حفظ محیط زیست از مهمترین به این برنامه است.

فرخ بخت، اظهار امیدواری کرد تا این دانشگاه با اجرای این دستورالعمل گام بسیار مهمی در تحقق اهداف زیست محیطی دولت بر داشته و نقش کوچکی در حفظ و نگه داری از این نعمت بزرگ خدادادی ایفا نماید.

Share