سخنگوی شهرداری رشت و مشاور شهردار در امور روحانیت منصوب شدند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،پس از انتصاب فاطمه قدیمی به عنوان سرپرست اداره روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری رشت , علیرضا حسنی مسئول سابق روابط عمومی شهرداری به عنوان سرپرست حوزه دفتر شهردار و سخنگوی شهرداری رشت منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،پس از انتصاب فاطمه قدیمی به عنوان سرپرست اداره روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری رشت , علیرضا حسنی مسئول سابق روابط عمومی شهرداری به عنوان سرپرست حوزه دفتر شهردار و سخنگوی شهرداری رشت منصوب شد.

 rasht-shهمچنین در حکم جداگانه ای حجت الاسلام محمد براتی مسول روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی شهرداری رشت با حفظ سمت به عنوان مشاور شهردار رشت در امور روحانیت و رسیدگی به مساجد منصوب گشت.

  در متن این احکام، ارتقا بخشی به ظرفیت ها و استعداد های موجود، نوآوری در فعالیت ها، کارآمد سازی ساختار سازمانی به منظور شتاب دهی به برنامه ها جهت تحقق شهردرای پویا و مردم مدار طلب گردیده است.

Share