دانشگاه جامع علمی و کاربردی بیش تر از گذشته در خدمت کار آفرینی باشد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،استاندار گیلان گفت : دانشگاه جامع علمی و کاربردی بیش تر از گذشته در خدمت کار آفرینی باشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،استاندار گیلان گفت : دانشگاه جامع علمی و کاربردی بیش تر از گذشته در خدمت کار آفرینیjpg4080 باشد.

محمدعلی نجفی در نشست با رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی کشور با اشاره به اینکه این دانشگاه می تواند در تحول آفرینی مهارتهای فارغ التحصیلان دانشگاه ها نقش اساسی داشته باشد گفت : این دانشگاه از ابتدا با هدف افزایش سطح مهارتی شاغلین بخش های مختلف اقتصادی و مهارت های حرفه ای دانش آموختگان مراکز آموزشی تأسیس شد امّا متأسفانه برای مدتی در سالهای گذشته از این اهداف دور شد.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از اهداف دانشگاه جامع علمی و کاربردی ارتقای شاخص های کمی و کیفی آموزش های کاربردی در جامعه و کاهش فاصله ی تئوری تا عمل است گفت : این دانشگاه در گیلان در زمینه سازی انتقال فناوری های نوین در بخش های گردشگری،‌ کشاورزی و صنابع وابسته به آن نقش ایفاء کند.

رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی کشور نیز در این نشست گفت : ۴۵۰ هزار دانشجو در این دانشگاه تحصیل می کنند.

اخباری با اشاره به سابقه ی مدیریتی نجفی در این دانشگاه خواستار حمایت وی از توسعه و جهت دهی به فعالیت های کاربردی آن در گیلان شد و گفت : ما به دنبال آموزش مهارتهای اشتغالزایی مولد هستیم.

jpg4079

Share