تصاویر آتش سوزی گسترده یک واحد مسکونی در رشت

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، یک واحد مسکونی در خیابان شهدا رشت در آتش سوخت.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، یک واحد مسکونی در خیابان شهدا رشت در آتش سوخت.
به گزارش خبرنگار دیارمیرزا در رشت ،ساعت ۲۱ امشب آتش سوزی گسترده یک واحد مسکونی را در خیابان شهدا سوزاند.حجم این آتش  به حدی بود که مغازه داران اطراف و روبرو این واحد مسکونی مجبور به بستن مغازه های خود شدند.
در حال حاضر خسارت مالی و جانی این حادثه ارزیابی نشده است.

IMG_20150531_210344 IMG_20150531_210346 IMG_20150531_210349 IMG_20150531_210351 IMG_20150531_210354 IMG_20150531_210340 IMG_20150531_210333

Share