گزارش تصویری گرامیداشت روز «زمین پاک» در پارک جنگلی سراوان رشت

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مراسم گرامیداشت دوم اردیبهشت ماه، روز زمین پاک در پارک جنگلی سراوان رشت برگزار شد.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مراسم گرامیداشت دوم اردیبهشت ماه، روز زمین پاک در پارک جنگلی سراوان رشت برگزار شد.

Share