گرفتاری اصلی ما،فضای حقیقی است،نه فضای مجازی/زیرمیزی و روی میزی مرض است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا آیت الله جوادی آملی با تأکید بر این که گرفتاری اصلی ما، فضای حقیقی است، نه فضای مجازی، خاطرنشان کردند: ما گرفتار فضای حقیقی هستیم نه فضای مجازی، در جایی که اندیشه و فکر وجود داشته باشد، حقیقت وجود دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا آیت الله جوادی آملی با تأکید بر این که گرفتاری اصلی ما، فضای حقیقی است، نه فضای مجازی، خاطرنشان کردند: ما گرفتار فضای حقیقی هستیم نه فضای مجازی، در جایی که اندیشه و فکر وجود داشته باشد، حقیقت وجود دارد.

۱۴-۶-۲۵-۲۰۳۲۲۷javadiبه نقل از حوزه این مرجع تقلید در دیدار برخی از مسوولان اظهار داشتند: ما باید حقیقت پذیر، حقیقت مند و حق مدار باشیم؛ متأسفانه بسیاری از افراد شخص محور یا حزب و جناح محورند.

ایشان وجود چنین مسئله ای را موجبات بروز مشکلات جدی در جامعه دانستند و گفتند: اگر کسی حق مدار و حق محور بود، وقتی بازنشست شد با آبرومندی بازنشست می شود؛ باید از بروز انحرافات اخلاقی در عرصه خدمت رسانی مراقبت نمود.

این مفسر قرآن کریم با تأکید بر این که ما باید بتوانیم در برابر فضای حقیقت کارهای حقیقی بکنیم و بدانیم که کارهای فنی و امثال آن مقدمه کار است، تصریح نمودند: ما نباید منتظر باشیم که کسی به ما پیام را برساند، شما باید خودتان پیام آفرین باشید.

ایشان استفاده از توانایی های علمی و پژوهشی حوزوی و دانشگاهی را امری مهم دانست و گفت: برای به دست آوردن محتوا در این مسیر، می بایست با اساتید دانشگاه و حوزه و کسانی که درد دین دارند و دغدغه اصلاح جامعه دارند، تعامل برقرار کرد.

حضرت آیت الله جوادی آملی خانواده را از مسائل مهم در جامعه اسلامی برشمردند و گفتند: خانواده، ازدواج جوانان، خطر بالا رفتن سن ازدواج و پایین آمدن سن فحشا، از جمله مسائل وجود در جامعه است که باید در تمامی عرصه ها مورد توجه قرار گیرد.

ایشان با اشاره به توصیه ها و پاداش های تبیین شده در آیات و روایات اسلامی درباره ازدواج گفتند:باید در این عرصه با فرهنگ سازی و مقابله با ترویج ضد ارزش ها، موانع را کنار زد و جوانان را به این مسئله ترغیب نمود.

این مرجع تقلید در ادامه با بیان این که در جامعه بشری، در بسیاری از عرصه های علمی و اخلاقی تنزل وجود داشته است، گفتند: اینکه هر ساله چند همایش برای بیماریهای مشترک انسان و دام برگزار می کنند، نشان دهنده این مسئله است. مگر می شود انسان و دام بیماری مشترکی داشته باشند؟ زیرمیزی و روی میزی مرض است کسی که همسر دارد و به دیگران نگاه می کند او مریض است و…؛ این ها مشکلاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

ایشان با تأکید بر این که گرفتاری اصلی ما، فضای حقیقی است، نه فضای مجازی، خاطرنشان کردند: ما گرفتار فضای حقیقی هستیم نه فضای مجازی، در جایی که اندیشه و فکر وجود داشته باشد، حقیقت وجود دارد.

حضرت آیت الله جوادی آملی در پایان افزودند: شما باید پای صحبت های اندیشمندان حوزه و آنها که درد دین دارند، بنشینید و حرف هایی آنها که کم هم نیستند، را از طریق سیستم مخابراتی به جامعه منتقل نمایید.

Share