کوچکی نژاد:با استانی‌شدن انتخابات تنوع در گزینه‌های انتخابی مردم زیاد می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به افزایش نشاط سیاسی با استانی‌شدن انتخابات مجلس، اظهار داشت: تنوع در گزینه‌های انتخابی مردم زیاد شده و لایه‌های مختلف مردمی نقش اثرگذارتری ایفا می کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا،نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه ایرادات استانی‌شدن انتخابات مجلس در کمیسیون تخصصی رفع می‌شود، گفت: نشاط سیاسی با استانی شدن انتخابات افزایش می‌یابد.

kochaجبار کوچکی‌نژاد با اشاره به تصویب کلیات طرح استانی شدن انتخابات مجلس، اظهار داشت: ایرادات این طرح باید در کمیسیون تخصص مجلس شورای اسلامی رفع شود.

وی با بیان اینکه  بر اساس قانون نمایندگان از حق و حقوق مردم منطقه خود دفاع می‌کنند، افزود: طرح استانی شدن انتخابات دارای مزایا و معایبی است که باید با اجرای پایلوت آن در یک استان کشور و احصای ایرادات آن را رفع کرد.

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به گسترش وظایف نمایندگان با استانی شدن انتخابات، گفت: با کلیت این طرح موافقیم ولی اشکالات بسیاری در این طرح وجود دارد که باید با کارشناسی بیشتر در کمیسیون تخصصی رفع شود.

کوچکی‌نژاد  تصریح کرد: باید شهرستان از حوزه فرعی به حوزه اصلی تبدیل شود و رأی کاندیدا در شهرستان در مجموع رأی اثرگذار بیشتری داشته باشد زیرا طبیعی است که کاندیدایی که در حوزه انتخابیه رأی کمتری بیاورد و در کل استان رأی بالا، نمی‌تواند نماینده مردم حوزه انتخاباتی خود تلقی شود.

وی با اشاره به اینکه نگرانی‌هایی در غفلت از مناطق محروم با استانی‌شدن انتخابات وجود دارد، خاطرنشان کرد: در صورتیکه انتخابات یک حوزه انتخابیه در طرح استانی شدن انتخابات به دور دوم موکول شود نیز هزینه‌های سنگینی بر دولت تحمیل می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به افزایش نشاط سیاسی با استانی‌شدن انتخابات مجلس، اظهار داشت: تنوع در گزینه‌های انتخابی مردم زیاد شده و لایه‌های مختلف مردمی نقش اثرگذارتری ایفا می کنند.

کوچکی نژاد با بیان اینکه شهرها و بخش‌های کوچک با استانی شدن انتخابات لطمه می‌بینند، افزود: ایرادات این طرح توسط نمایندگان در جلسات کارشناسی رفع می‌شود./تسنیم

Share