مگر می‌شود مسلمان باشیم و بر اساس شنیده ها با آبروی فرد مومنی بازی کنیم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،رئیس شورای شهر رشت گفت:تا زمانی که اعضای شورا همدل و همزبان نباشند راه به جایی نخواهیم برد مگر می‌شود مسلمان و مومن باشیم بعد با آبروی فرد مومنی بازی کنیم و براساس شنیده‌ها دیگران را مورد قضاوت قرار دهیم .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،رئیس شورای شهر رشت گفت: تا زمانی که اعضای شورا همدل و همزبان نباشند راه به جایی نخواهیم برد.

saberمهندس عباس صابر همه اعضای شورا را به همدلی و همزبانی و رعایت این اصل دعوت کرد و افزود: مقام معظم رهبری سالجاری را بنام همدلی و همزبانی؛ دولت و ملت نامگذاری کردند که این همدلی و همزبانی معنای عمیقی دارد .

وی ادامه داد: تا زمانی که اعضای شورا همدل و همزبان نباشند راه به جایی نخواهیم برد مگر می‌شود مسلمان و مومن باشیم بعد با آبروی فرد مومنی بازی کنیم و براساس شنیده‌ها دیگران را مورد قضاوت قرار دهیم .

صابر افزود:من از اعضای شورا استدعا دارم از حاشیه‌ها دوری کنند زیرا پرداختن به حاشیه‌ها زمان‌گیر است و ما اکنون وظایف زیادی بر دوش داریم و دیگر نباید فرصتها را بسوزانیم .

وی با اشاره به اینکه هریک از ما نمایندگان مردم هستیم پس هیچ یک نسبت به دیگری برتری نداریم افزود: ما ۱۵ نفر اعضای شورای شهر رشت هستیم و باید یکدل و یک زبان باشیم و حتی گاهی باید برای نشان دادن این یکدلی از حق خودمان چشم بپوشیم و اگر اهانتی هم به ما شد در مقابل رسانه‌ها تقابل به مثل نکنیم زیرا عمومی شدن بسیاری از این مسایل در واقع خدشه زدن به آبروی هر یک از ماست.

صابر خاطرنشان کرد:ما نماینده مردم فرهنگمدار شهر رشت هستیم و باید از اشاعه بی‌فرهنگی در جلسات به طور جد خودداری کنیم نباید به خودمان اجازه دهیم اختلافات سلایق و علایق سبب جنگ و دعوا در بین ما شود./ایسنا

Share