شناسایی عاملین دپوی غیر اصولی پسماندهای پزشکی در شهرستان لنگرود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،عاملین تخلیه و دپوی پسماندهای پزشکی بیمارستانی در روستای ملاط شناسایی و به دادگاه معرفی شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،عاملین تخلیه و دپوی پسماندهای پزشکی بیمارستانی در روستای ملاط شناسایی و به دادگاه معرفی پس۳شدند.

به نقل از  محیط زیست گیلان,بای یگیریهای اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود ؛ بررسی کارشناسان ای اداره ؛ حجم زیادی از زباله های عفونی پزشکی شامل سرسوزن ، ست سرم ، سرنگ مشاهده شد .
حسین جهش رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لنگرود با اعلام این خبر تصریح کرد با جستجو بین زباله ها عاملین شناسایی و پس از تنظیم صورتجلسه ، به مراجع قضایی معرفی گردیدند.
وی اذعان داشت طبق دستور دادیار شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لنگرود موضوع پیگیری شد و مقرر گردید ظرف ۲۴ ساعت عاملین نسبت به جمع آوری و پاکسازی کامل منطقه اقدام نموده و نتیجه را گزارش نمایند.

Share