شعبه تامین اجتماعی بخش سنگر بزودی فعالیت خود را آغاز خواهد کرد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جعفرزاده گفت : پس از پیشنهاد به وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی و با رایزنی صورت پذیرفته توسط مدیرکل محترم تامین اجتماعی استان ، شعبه تامین اجتماعی مستقردر شهرک صعنتی سنگر با شعبه سنگر ادغام و این بخش بصورت مستقل دارای شعبه تامین اجتماعی خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی  گفت: برقراری حمایت‌ های اجتماعی برای پوشش اقشار آسیب‌ پذیر و در معرض آسیب و تلاش دامنه دار برای تحقق عدالت اجتماعی یکی از آرمان های متعالی دین مبین اسلام است.

عدم اطلاع از ارزش فضاها و امکنه تاریخی باعث می شود به طرز سخیفانه ای با آن برخورد شودبه نقل از شاهدشمال, وی در ادامه تامین اجتماعی را یکی از مهمترین نهادهای خدمت رسانی به مردم دانست و  افزود: خدمات رسانی این نهاد ناشی از عدالت محوری نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

جعفرزاده ادامه داد : پس از پیشنهاد به وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی  و با رایزنی صورت پذیرفته توسط مدیرکل محترم  تامین اجتماعی استان ، شعبه تامین اجتماعی مستقردر شهرک صعنتی سنگر با شعبه سنگر ادغام و این بخش بصورت مستقل دارای شعبه تامین اجتماعی خواهد شد.

وی با تقدیر از تلاشهای بخشدار سنگر در این خصوص گفت : انتظار داریم بخشدار و مدیرکل تامین اجتماعی استان پیگیری های مستمر خود ، هرچی سریعتر این امور را اجرایی نماید.

نماینده مردم رشت با اشاره به استفاده های تبلیغاتی از موضوع استیضاح وزرا اظهار داشت : مشخصاً در خصوص استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  در هیچ کجای متن تهیه شده برای استیضاح به موضوع تامین اجتماعی در سنگر پرداخته نشده و متاسفانه این مسائل در رسانه ها فقط مطرح می شود و شائبه های تبلیغاتی دارد.

جعفرزاده در پایان تاکید کرد:با قول مساعد آقای ربیعی  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پیگیری های مدیرکل محترم استانی ایجاد شعبه مستقل تامین اجتماعی در بخش سنگر در آینده ای نزدیک محقق خواهد شد.

Share