رونق ساخت و ساز در شهر کم رنگ شده است/مدیران مناطق باید افراد لایقی باشند

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ثابت قدم افزود : رونق ساخت و ساز در شهر کم رنگ شده است و این موضوع سبب ایجاد نارضایتی شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزادر راستای هم اندیشی به منظور افزایش بهره وری در بخش ساخت و ساز ، رفع موانع و محدودیت های احتمالی و همچنین ضوابط ساخت و ساز و پروژه های سطح شهر رشت ، همایشی با حضور صابر ، موسوی روزان، کارگرنیا ، رجبی ، علوی ، رسولی ، شیرزاد و نیکومنش از اعضای شورای اسلامی ، شهردار رشت و انبوه سازان و جمعی از مدیران برگزار شد.
nbsشهردار رشت در این همایش با اشاره به اینکه مایه افتخار بنده است که امروز در کنار شما هستم گفت : به هر حال باعث خوش نامی فردی است که از تولید خودش برای منافع اقتصادی شهر و سایر افراد استفاده نماید و زمینه های رونق و توسعه را رقم بزند.
وی افزود : امیدوارم از این منظر به شهروندان کمک کنیم و ایرادات ناشی از ذهنیت منفی تولید ثروت را از بین ببریم زیرا ثروت نه تنها بد نیست بلکه خوب نیز هست زیرا برای نسل های آینده نشاط و شادابی ایجاد می کند .
دکتر ثابت قدم افزود : رونق ساخت و ساز در شهر کم رنگ شده است و این موضوع سبب ایجاد نارضایتی شده  است ، بر این امر واقفیم که درآمد شهر از محل مردم می باشد و اگر شهر را دچار فرسودگی ببینیم ناهنجاری افزایش می یابد و نتیجتاً با شهری روبرو می شویم که از لحاظ بصری سیمای ناهنجاری خواهد داشت و منازل ما صرفاً حالت خوابگاهی پیدا می کند ، نه فضای تفریحی عمومی و نه تجاری کارکردی مناسبی در شهر وجود نخواهد داشت .
شهردار رشت تصریح نمود : باید این فرهنگ را از بین ببریم که فرد برای بچه خود کمتر از ماشینش ارزش قایل باشد زیرا این نشان دهنده این است که ما به توسعه انسانی اهمیتی قائل نیستیم .
وی گفت : باید ضوابط ملی را برای کل شهر در نظر نگیریم و با مصوب نمودن اختیاراتی در قالب طرح تفصیلی بتوانیم تا حدودی ضوابط اضافی را کاهش دهیم ، در این خصوص حمایت دولت برای افزایش اختیارات به شهرداری ها نیز بسیار راه گشا می باشد.
دکتر سید محمدعلی ثابت قدم گفت : افزایش اختیار به شهرداری های مناطق نیاز است و قطعاً مدیران مناطق نیز باید افراد لایقی باشند تا بتوانند قوی عمل نمایند که در این خصوص آموزش روسای نواحی و مناطق مورد نیاز می باشد. شهردار رشت الکترونیکی کردن پروانه و همکاری بخش خصوصی ، زمان و تعامل دو سویه را رافع برخی مشکلات در زمینه ساخت و ساز بر شمرد .
رجبی عضوشورای اسلامی شهر رشت نیز در ادامه با اشاره به اینکه در جایگاه شورا به فکر سازندگان محترم هستیم گفت : کارهای بزرگی نیز در شورا انجام پذیرفته است .وی افزود : نهایی شدن طرح تفصیلی با مشخصات موجود ، تشکیل کمیته تفاهم و توافق در شهرداری و همچنین اختصاص مکانی مناسب برای سرمایه گذاران از جمله پیشنهادات بنده برای بهبود وضعیت ساخت و ساز می باشد.
رجبی در ادامه گفت : از دیگر موارد مورد نظر این است که از سوی شهرداری طرح تشویقی به شورا ارائه گردد مبنی بر اینکه اگر سازنده ای در طبقات پایین ، زیر زمین احداث کرد از طبقات بالایی چیزی کم نشود و تشویقی هم دریافت نماید. در ادامه تعدادی از سازندگان به نمایندگی از سایرین مباحثی مطرح کردند.
nbs3 nbs4 nbs7 nbs8

Share