رایزن سرمایه‌گذاری استان گیلان در سفارتخانه ایران در کشور روسیه حضور یابد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا استاندار گیلان گفت: حضور یک رایزن سرمایه‌گذاری از استان گیلان در تشکیلات جدید جهت استمرار دیپلماسی فعال سرمایه‌گذاری خارجی در سفارتخانه ایران در کشورهای هدف از جمله سفارت ایران در روسیه امری تأثیرگذار در جذب سرمایه‌گذار خارجی خواهد بود.

۰۰۴به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا دکتر نجفی با اشاره به برگزاری نشست توسعه و سرمایه گذاری با حضور ۶۴ نفر از کارآفرینان و سرمایه گذاران خارج از کشور در سفر دکتر روحانی به گیلان  گفت : پس از نشست رئیس جمهور با سرمایه گذاران، بازخوردهای خوبی در زمینه ی علاقه مندی برای سرمایه گذاری در استان مشاهده شده است.
وی با اشاره به فراهم بودن فضا و شرایط کشورمان برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی پس از موفقیت های دستگاه سیاست خارجی کشورمان گفت : از سال گذشته اقدامات فراوانی برای بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری در استان انجام شده است که سفر ریاست محترم جمهوری مطلع جدیدی برای تقویت این فضا شده است.
استاندار گیلان خاطرنشان کرد :برگزاری نشست فرصتهای اقتصادی آغاز راه جدیدی برای حمایت و ارتباط بیشتر با سرمایه گذاران است.
دکتر نجفی  با اشاره به اینکه فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی، فرآیندی تدریجی و پیچیده است که کشورهای مختلف با ارتقای محیط کسب و کار و ایجاد امنیت سعی در اعتلای جایگاه خود در این عرصه رقابت جهانی دارند گفت : براساس بررسی  های وزارت اقتصادی، مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان گیلان از بدو تأسیس تاکنون در کشور همواره جزء استانهای برتر در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و فاینانس بوده است و این توفیق در حالی بدست آمده که اعمال تحریم‌های ظالمانه ، بر سختی توفیق جذب سرمایه‌های خارجی افزوده است.
استاندار گیلان ادامه داد : از آنجائیکه باب تعاملات خارجی بیشتر و پویا با تلاش صادقانه و متعهدانه دولت تدبیر و امید در حال گشوده شدن است لحاظ کردن حضور یک رایزن سرمایه‌گذاری از استان گیلان در تشکیلات جدید جهت استمرار دیپلماسی فعال سرمایه‌گذاری خارجی در سفارتخانه ایران در کشورهای هدف از جمله سفارت ایران در روسیه امری تأثیرگذار در جذب سرمایه‌گذار خارجی خواهد بود.
رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری گیلان گفت : مجموعه اقدامات زیربنایی به منظور آماده‌سازی و تسهیل فضای تعامل با سرمایه‌گذاران خارجی، نظیر تدوین برنامه استراتژیک و نقشه راه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی، راه اندازی وب سایت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان ، تشکیل باشگاه سرمایه‌گذاری خارجی، برگزاری جلسات مستمر نهاد بازار سرمایه‌گذاری جهت انباشت دانش سرمایه‌گذاری، ارتقاء برنامه صد فرصت سرمایه‌گذاری خارجی به صد بسته آماده(مطالعه، مجوز، زمین و امکانات آماده) بانک اطلاعات شامل احصاء فرصت‌های جدید و مدیریت طرح‌های نیمه تمام دولتی و خصوصی را در اولویت‌های خود قرارداده است .

گفتنی است دکتر محمد خزاعی رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران در نامه ای به دکتر نجفی  استاندار گیلان با اشاره به اینکه اقدامات و فعالیت های ارزنده‌ای در مرکز خدمات سرمایه گذاری گیلان به منظور بهبود فضای کسب و کار و سرمایه گذاری انجام شده از اهتمام نماینده ی عالی دولت در استان و اعضای این مرکز در زمینه ی ارتقای وضعیت سرمایه گذاری قدردانی کرد.

Share