رئیس‌جمهور برکنارشده مصر به ۲۰ سال زندان محکوم شد

در اولین جلسه صدور حکم علیه «محمد مرسی» رئیس جمهور برکنار شده مصر در پرونده حوادث کاخ اتحادیه، رئیس جمهور برکنار شده مصر به تحمل ۲۰ سال زندان محکوم شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ،دادگاه جنایی قاهره، رئیس‌جمهور برکنارشده مصر را به تحمل ۲۰ سال زندان محکوم کرد.

morsiدر اولین جلسه صدور حکم علیه «محمد مرسی» رئیس جمهور برکنار شده مصر در پرونده حوادث کاخ اتحادیه، رئیس جمهور برکنار شده مصر به تحمل ۲۰ سال زندان محکوم شد.

دادگاه جنائی قاهره مرسی را به تحریک برای قتل معترضان متهم کرده بود، قاضی این دادگاه همه متهمان را از اتهام قتل عمد تبرئه کرد و آنها را در اتهام قدرت نمایی گناه کار دانست.

علاوه بر مرسی محمد البتاجی و عصام العریان از دیگران رهبران اخوان المسلمین نیز به تحمل ۲۰ سال زندان محکوم شدند.

پیشتر کارشناسان معتقد بودند با توجه به احکام سنگینی که تا کنون نهاد قضائی مصر علیه سران اخوان المسلمین صادر کرده، مرسی دست کم به اعدام محکوم خواهد شد.

بعد از ۲۰ ماه از برکناری مرسی به وسیله ارتش و زندانی بودن رئیس جمهور برکنار شده مصر در این مدت؛ اولین پرونده از میان پنج پرونده‌ای است که حکم آن صادر شده است./فارس

Share