دستخط روحانی در دفتر یادبود حافظیه و تخت جمشید

حجت الاسلام حسن روحانی، رییس جمهور در جریان سفر هیات دولت به استان فارس، به حافظیه و تخت جمشید رفت و در دفتر یادبود این دو میراث فرهنگی ایرانیان چند خطی به یادگار نوشت.

حجت الاسلام حسن روحانی، رییس جمهور در جریان سفر هیات دولت به استان فارس، به حافظیه و تخت جمشید رفت و در دفتر یادبود این دو میراث فرهنگی ایرانیان چند خطی به یادگار نوشت.
۱۵-۴-۳۰-۱۷۰۱۲۱۳ ۱۵-۴-۳۰-۱۶۵۹۳۱۳۲

Share